wtorek, 26 Marca 2019

Sendivogius Polonus – ŚWIAT

MICHAŁ SĘDZIWÓJ - SENDIVOGIUS POLONUS Polski alchemik, lekarz, dyplomata, filozof, jeden z pionierów badań nad tlenem. Ur. 02.02.1566 w Łukowicy – zm. 20.05-12.08 1636 w Krawarzach (Kravaře,...

Stanislaus Polonus – HISZPANIA

STANISŁAW POLAK (STANISLAUS POLONUS) Pionier drukarstwa w Hiszpanii, nadworny drukarz królowej Izabeli Kastylijskiej. Ur. ?- zm. po 1514. Praktykę drukarską odbywa w Krakowie, prawdopodobnie ...

Rafał „Hoffhalter” Skrzetuski – ...

RAFAŁ „HOFFHALTER” SKRZETUSKI Szesnastowieczny drukarz, rytownik i księgarz, szczególnie zasłużony dla drukarstwa węgierskiego. Ur. ok. 1525 w Poznaniu -  zm. 1568 w mieście Alba Iulia w Siedm...

Samuel Otwinowski – IRAN

SAMUEL OTWINOWSKI Pierwszy polski iranista, tłumacz. Ur. 1575 - zm. po 1650. Pierwszy polski iranista. Przebywa w Turcji przez 10 lat, gdzie pełni między innymi funkcję tłumacza przy hetman...

Mikołaj Kopernik – ŚWIAT

MIKOŁAJ KOPERNIK Astronom, autor dzieła "De revolutionibus orbium coelestium". Ur. 19.02.1473 w Toruniu - zm. 24.05.1543 we Fromborku. Studia matematyczno-przyrodnicze odbywa w Akademii Krako...