Wiesław Nowiński foto via commons.wikimedia.org, aut. Adrian Tync, CC BY-SA 4.0

NOWIŃSKI WIESŁAW (ur. 1953) – Singapur, USA

WIESŁAW NOWIŃSKI Naukowiec, wynalazca, twórca nowatorskich atlasów mózgu, wykładowca uczelni w Singapurze, Chinach i USA. Ur. 24.07.1953 w Tomaszowie Mazowieckim. Studiuje na Wydziale Elektro...
Krystyn Olszewski

OLSZEWSKI KRYSTYN (1921-2004) – Singapur, Ir...

KRYSTYN OLSZEWSKI Urbanista, architekt, generalny projektant koncepcyjnego planu rozwoju przestrzennego Singapuru, autor planu rozwoju przestrzennego Bagdadu, wynalazca, pisarz i poeta. Ur. 1...