aut. Jan Matejko, K. W. Wójcicki Album Jana Matejki, 1876, domena publiczna, za Wikimedia Commons

KOPERNIK MIKOŁAJ (1473-1543)

MIKOŁAJ KOPERNIK, NICOLAUS COPERNICUS Torunianin, poddany króla polskiego, jeden z najsłynniejszych astronomów świata, autor dzieła "De revolutionibus orbium coelestium", twórca matematycznych ...