Skrzetuski Hoffhalter

RAFAŁ „HOFFHALTER” SKRZETUSKI, RAPHAEL HOFFHALTER

Szesnastowieczny drukarz, rytownik i księgarz, szczególnie zasłużony dla drukarstwa węgierskiego.

Ur. ok. 1525 r. w Poznaniu –  zm. w 1568 r. w mieście Alba Iulia w Siedmiogrodzie.

W roku 1555 Skrzetuski zakłada drukarnię w Wiedniu jako Rafael Hoffhalter. Wkrótce potem zakłada też księgarnię i odlewnię czcionek. W Wiedniu wydaje ponad 120 druków w językach niemieckim, hebrajskim i węgierskim. Jego publikacje opatrzone są bogato zdobionymi drzeworytami i miedziorytami.

Znak drukarski Rafałą Hoffhaltera używana w Wiedniu, źródło: http://typographia.oszk.hu, domena publiczna
Znak drukarski Rafałą Hoffhaltera używany w Wiedniu, źródło: http://typographia.oszk.hu, domena publiczna

W roku 1563 przenosi się na Węgry, gdzie tworzy jeden z najpiękniejszych druków węgierskich – ozdobiony autorskimi ilustracjami zbiór praw Tripartitum Werbőczy’ego.

W Alba Iulia w Siedmiogrodzie jego kunszt docenia rodzina królewska i Skrzetuski zostaje typografem królewskim.

Korzystano z: sejm-wielki.pl, encyklopedia.pwn.pl

Foto: Wikimedia Commons

POLACY DLA WĘGIER