Marcin Teofil Polak, foto w domenie publicznej pochodzące z Mathiasa Bersohna „Marcin Teofil Polak: malarz polski z pierwszej połowy 17 stulecia”, Kraków 1889
Marcin Teofil Polak, foto w domenie publicznej pochodzące z Mathiasa Bersohna „Marcin Teofil Polak: malarz polski z pierwszej połowy 17 stulecia”, Kraków 1889

MARCIN TEOFIL POLAK, MARCIN TEOFILOWICZ, MARTIN THEOPHIL POLAK

Wczesnobarokowy malarz tworzący głównie w Austrii i we Włoszech. Wykonane różnymi technikami dzieła Marcina Teoflila Polaka zdobią do dziś budowle sakralne regionu Trydent – Dolna Adyga.

Ur. ok. roku 1570 – zm. 25.01.1639 w Bressanone (niem. Brixen).

Najprawdopodobniej pochodzi ze Lwowa lub Wrocławia. Kształci się w Krakowie w pracowni malarza Mikołaja Marcina Kobera. Ostatnią dekadę XVI wieku spędza w Pradze i Innsbrucku, ściągnięty tu przez „z Bożej Łaski arcyksięcia” Maksymiliana III Habsburga.

WŁOCHY

Wiek XVII zastaje naszego bohatera w Trydencie, gdzie tworzył będzie na dworze kardynała Carla Gaudenzia Madruzzo. Odbywa kilka podróży po północnej Italii, zwiedza m.in. Florencję i Wenecję.

Warszawski bankier, z zamiłowania zaś historyk sztuki, Mathias Bersohn w roku 1889 pisze o Teofilowiczu: Liczne‎ ‎prace‎ ‎jego,‎ ‎napotykane‎ ‎prawie‎ ‎we‎ ‎wszystkich‎ ‎kościołach‎ ‎Trydentu,‎ ‎malowane‎ ‎bądżto‎ ‎al‎ ‎fresco‎,‎ ‎bądź‎ ‎też‎ ‎olejno‎ ‎na‎ ‎drzewie‎ ‎i‎ ‎płótnie, mogą‎ ‎być‎ ‎zaliczone‎ ‎do‎ ‎lepszych‎ ‎w‎ ‎owej‎ ‎epoce. Odznaczają‎ ‎się‎ ‎one‎ ‎głównie‎ ‎poważną‎ ‎kompozycyą,‎ ‎nader‎ ‎poprawnym rysunkiem‎ ‎i‎ ‎świetnością‎ ‎kolorytu.‎ ‎/…/  Wogóle‎ ‎Marcin‎ ‎był‎ ‎nietylko‎ ‎zdolnym‎ ‎i‎ ‎zamiłowanym‎ ‎w‎ ‎swej‎ ‎sztuce artystą,‎ ‎ale‎ ‎i‎ ‎nadmiernie‎ ‎pracowitym,‎ ‎gdyż‎ ‎obrazy‎ ‎jego‎ ‎napotkać‎ ‎można prawie‎ ‎we‎ ‎wszystkich‎ ‎większych‎ ‎miastach‎ ‎Tyrolu.‎ ‎W‎ ‎stołecznem‎ ‎mieście tej‎ ‎prowincyi,‎ ‎w‎ ‎Innsbruku,‎ ‎bardzo‎ ‎był‎ ‎poważanym‎ ‎i‎ ‎cenionym‎ ‎zarówno ze‎ ‎względu‎ ‎na‎ ‎swe‎ ‎przymioty‎ ‎osobiste‎ ‎i‎ ‎obywatelskie,‎ ‎jak‎ ‎i‎ ‎zalety‎ ‎artystyczne.„*

INNSBRUCK I BRESSANONE
W roku 1626 przenosi się na innsbrucki dwór arcyksięcia Leopolda V. Dziesięć lat później pożar trawi pracownię Marcina Teofila Polaka. Malarz udaje się do włoskiego Bressanone, na dwór księcia biskupa Wilhelma von Welsberga.

Dzieła Marcina Teofilowicza możemy podziwiać w obiektach sakralnych i muzeach Austrii i  Włoch po dziś dzień. Zapraszamy do zakładki POLONICA W EUROPIE.

Brixen Bressanone Teofilowicz
Foto: Sailko, lic. GFDL, dzieła Marcina Teofilowicza w Bressanone.

I jeszcze cytat z pracy Bersohna: „zamieszczamy‎ ‎tu‎ ‎szczegółowy‎ ‎spis‎ ‎znanych‎ ‎dotychczas‎ ‎prac Marcina‎ ‎Teofila‎ ‎Polaka,‎ ‎ze‎ ‎wskazaniem‎ ‎gdzie‎ ‎takowe‎ ‎się‎ ‎znajdują,‎ ‎a‎ ‎mianowicie‎‎:
W‎ ‎Trydencie Wniebowzięcie‎ ‎N.‎ ‎Maryi‎ ‎Panny‎,‎ ‎z‎ ‎dwoma‎ ‎biskupami‎ ‎—‎ ‎w‎ ‎katedrze tamtej‎ ‎‎nad‎ ‎zakrystyą, Morderstwo‎ ‎dzieci‎ ‎w‎ ‎Betleem‎,‎ ‎w‎ ‎tymżesamym‎ ‎kościele‎ ‎w‎ ‎zakrystyi, N.‎ ‎Panna‎ ‎Marya,‎ ‎w‎ ‎ołtarzu‎ ‎tegoż‎ ‎kościoła, Św.‎ ‎Krzysztof,‎ ‎w‎ ‎bocznym‎ ‎ołtarzu‎ ‎tegoż‎ ‎kościoła, Św.‎ ‎Dorota,‎ ‎również‎ ‎tamże, Odpust‎ ‎Porciunkuli‎,‎ ‎w‎ ‎kościele‎ ‎św.‎ ‎Franciszka, Odpust‎ ‎św.‎ ‎Antoniego‎ ‎Padewskiego‎,‎ ‎tamże Matka‎ ‎Boska‎ ‎z‎ ‎św.‎ ‎Klara,‎ ‎tamże, Niepokalane‎ ‎Poczęcie‎,‎ ‎tamże, Najświętsza‎ ‎Panna‎,‎ ‎z‎ ‎dwoma‎ ‎świętymi‎ ‎Franciszkami,‎ ‎w‎ ‎ołtarzu‎ ‎kościoła‎ ‎Franciszkanów, Wieczerza‎ ‎Szymona,‎ ‎w‎ ‎kościele‎ ‎św.‎ ‎Magdaleny, Św.‎ ‎Augustyn‎‎,‎ ‎otoczony‎ ‎świętymi,‎ ‎w‎ ‎kościele‎ ‎św.‎ ‎Marka, Niepokalane‎ ‎Poczęcie,‎ ‎w‎ ‎tymżesamym‎ ‎kościele, Ukrzyżowanie‎ ‎P.‎ ‎Jezusa‎,‎ ‎w‎ ‎kościele‎ ‎Kapucynów, Krzyż‎ ‎święty,‎ ‎w‎ ‎tymżesamym‎ ‎kościele.
W‎ ‎Riva większa‎ ‎część‎ ‎prześlicznych‎ ‎obrazów‎ ‎zdobi‎ ‎kościół:‎ ‎Inviolata‎ ‎Dei Gerolimini,‎ ‎tak‎ ‎w‎ ‎kaplicach‎ ‎tej‎ ‎świątyni,‎ ‎jako‎ ‎też‎ ‎w‎ ‎samej‎ ‎kopule.‎ ‎Obrazy te,‎ ‎przedstawiające‎ ‎niektóre‎ ‎sceny‎ ‎z‎ ‎żywota‎ ‎Pana‎ ‎Jezusa,‎ ‎św.‎ ‎Karola‎ ‎Boromeusza,‎ ‎św.‎ ‎Onufrego,‎ ‎św.‎ ‎Hieronima‎ ‎i‎ ‎św.‎ ‎Pafnucego,‎ ‎są‎ ‎malowane al‎ ‎fresco.”

Marcin Teofil Polak tworzy dzieła o treści religijnej: obrazy ołtarzowe i freski w kościołach oraz portrety. Poświęca się nie tylko malarstwu, ale i dobroczynności, funduje mianowicie stypendia młodym zdolnym malarzom. Umiera w Bressanone i właśnie w tutejszej kolegiacie złożone zostają jego szczątki.

Korzystano m.in. z: * Mathias Bersohn „Marcin Teofil Polak: malarz polski z pierwszej połowy 17 stulecia” Kraków 1889, tekst w domenie publicznej, polona.pl