Jerzy Pniewski

PNIEWSKI JERZY

JERZY PNIEWSKI Polski fizyk eksperymentator zajmujący się głównie fizyką jądra atomowego i cząstek elementarnych, współodkrywca pierwszego hiperjądra i stanów izomerycznych hiperjąder. Nominowa...