Henryk Zins
Henryk Zins, domena publiczna, aut. nieznany

HENRYK ZINS

Historyk, badacz i pedagog, znawca dziejów Anglii, Imperium Brytyjskiego, Kanady i Afryki, wykładowca wyższych uczelni Kanady oraz – przez ponad dwie dekady – Kenii, Nigerii, Botswany i Zimbabwe.

Ur. 6.05.1922 w Lublinie – zm. 1.02.2002, również w Lublinie.

Przychodzi na świat w Lublinie jako syn Henryka Zinsa i Julii, pochodzącej ze starej szlacheckiej rodziny Jabłonowskich. Tutaj też uczy się w szkole powszechnej, do gimnazjum uczęszcza w Przemyślu. Trzy lata po wojnie uzyskuje tytuł magistra filozofii na KUL, studiuje równocześnie ekonomię i filologię angielską. W roku 1949 zostaje doktorem filozofii w zakresie historii.

Jest znawcą dziejów Imperium Brytyjskiego, Kanady i Afryki a także ekspertem w dziedzinie historii, doktryn politycznych i ruchów społecznych średniowiecza. Szczególne miejsce w jego pracach zajmują dzieje Warmii i Pomorza XV i XVI wieku oraz postać Mikołaja Kopernika, a także związki polsko-angielskie w czasach Tudorów.

Od 1955 do 1986 roku pracuje na lubelskim UMCS obejmując szereg stanowisk. Kieruje kierownika Katedrą Historii Powszechnej Średniowiecznej, Instytutem Filologii Angielskiej oraz Zakładem Historii Ustrojów Anglosaskich.

Według uczniów profesora Zinsa, jako wykładowca wyróżnia się on, prócz bogatej wartości merytorycznej wykładów, wyjątkowo pięknym językiem przekazu.

PRACA W OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH

W latach 1968-71 wykłada na Laurentian University w Sudbury w Kanadzie. Następnie oddaje się pracy naukowo-dydaktycznej w Afryce. W roku 1975 rozpoczyna siedmioletni okres badań na Kenyatta University College w stolicy Kenii – Nairobi. Na University of Sokoto w Nigerii wykłada w latach 1982-85. Później przenosi się na cztery lata na University of Zimbabwe w Harare. Całe lata 90-te spędza na University of Botswana w Gaborone. Wykłada historię Europy, dzieje Europy Wschodniej, historię gospodarczą oraz historię Imperium Brytyjskiego. Podczas dwóch dekad badań w Afryce opracowuje historię krajów, w których przebywa. Znany jest z popularyzowania kultury polskiej na Czarnym Lądzie.

DOROBEK NAUKOWY

Dorobek naukowy profesora Henryka Zinsa obejmuje w sumie ok. 480 rozpraw naukowych i 30 książek. Pisze między innymi „Historię Afryki Wschodniej”, „Historię Anglii”, oraz „Historię Zimbabwe”. Powstają także: „Cecil Rhodes”, „Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku”, „Kupcy i kidnaperzy”, „Handel niewolnikami w dziejach Afryki i Ameryki”, „Joseph Conrad and Africa”, „Afryka i Europa”.

Henryk Zins wraca do Polski w roku 1999. Pisze o sobie: „Lubelski »genius loci« musiał być widocznie sympatyczny i przyjazny, skoro odrzucałem zawsze myśl o przeniesieniu się do innego uniwersyteckiego ośrodka, związany silnie uczuciowo i rodzinnie ze starym historycznym grodem nad Bystrzycą. Wyjątek stanowiły spędzone w Przemyślu lata gimnazjalne oraz ponad 20 lat przeżytych na studiach i badaniach naukowych w Anglii oraz na uniwersyteckich katedrach Kanady, Kenii, Nigerii, Zimbabwe i Botswany”.

Pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Korzystano z: bu.kul.pl – artykuł Jana Krzysztofa Wasilewskiego oraz Henryk Zins, Przez epoki i kontynenty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.