PCPM

PCPM. POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

Polska pozarządowa organizacja pomocowa działająca od roku 2006 na całym świecie.

Est.:21.03.2006

„Fundacja PCPM jest apolityczną organizacją pozarządową. Misją PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Fundacja pomaga w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych bez względu na poglądy polityczne, kolor skóry, wyznanie i orientację.”

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ PCPM zakłada 21 marca 2006 roku dr Wojciech Wilk. „Wojciech Wilk nadzoruje bezpośrednio największy polski program pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich, realizowany od 2012 roku przez PCPM w północnym Libanie. Kieruje także medycznym zespołem szybkiego reagowania Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, działającym w ramach systemu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). /…/ Jest ekspertem ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2015 r. angażuje się w koordynację pomocy humanitarnej po trzęsieniu ziemi w Nepalu. W latach 2001-2012 pracuje w Biurze ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej Sekretariatu ONZ (UN-OCHA), UNHCR i IOM w 16 kryzysach humanitarnych, m.in. w Iraku, Syrii i Południowym Sudanie. Jest specjalistą ONZ ds. planowania strategicznego pomocy humanitarnej.”

PCPM – DZIAŁANIA HUMANITARNE, RATUNKOWE I ROZWOJOWE

LIBAN i SYRIA więcej TUTAJ

SUDAN POŁUDNIOWY więcej TUTAJ

IRAK

UGANDA

NEPAL

BOŚNIA I HERCEGOWINA

UKRAINA więcej TUTAJ

PERU

KENIA więcej TUTAJ

PALESTYNA

ETIOPIA więcej TUTAJ

TANZANIA więcej TUTAJ

Tekst za https://pcpm.org.pl/

NGO’S