QUIZY PANA ŻARÓWKI – 6 – EUREKA!

Results

#1. Odkryciem adrenaliny wsławił się...

W roku 1895, we współpracy z Władysławem Szymonowiczem, Napoleon Cybulski odkrywa hormonalne oddziaływanie rdzenia nadnerczy, a także izoluje wcześniej nieznaną adrenalinę, podnoszącą ciśnienie krwi. To właśnie tej substancji poświęca większość kolejnych prac naukowych.

BIOGRAM

#2. Płachta Zygalskiego to wynalazek służący...

Henryk Zygalski jest wynalazcą arkuszy perforowanych, nazwanych później płachtami Zygalskiego. Są to niezwykle pracochłonne w wykonaniu arkusze, które dają pierwszy klucz do codziennego nastawienia maszyny poprzez wykorzystanie matematycznej teorii permutacji. Później system udoskonalono i zamiast papierowych płacht wykorzystywano urządzenia mechaniczno-elektryczne. Dzięki płachtom Zygalskiego wprowadzane przez Niemców częste zmiany szyfrów udaje się na bieżąco rozwiązywać. System umożliwia odczytywanie tajnej niemieckiej korespondencji do wybuchu II wojny światowej.

BIOGRAM

#3. Cały kolejowy świat zna wynalazek Jana Józefa Baranowskiego, a jest nim...

W latach 50-tych XIX wieku „ojciec wynalazczości kolejowej” Jan Józef Baranowski opracowuje semafor – automatyczny system sygnalizacji kolejowej, zapobiegający zderzeniu dwóch pociągów. Wynalazek ten budzi w niektórych kolejarzach strach przed utratą pracy, pojawiają się przypadki celowego niszczenia urządzeń.

BIOGRAM

NASZ FILM

#4. Lotnik Jan Nagórski w roku 1914 dokonał pierwszego w historii...

W 1913 roku Jan Nagórski jednocześnie zdobywa tytuł inżyniera morskiego i lotnika wojennego. Rok później dostaje zadanie odnalezienia zaginionej wyprawy G. Siedowa, G. Brusiłowa i W. Rusanowa. 21 sierpnia 1914 roku Nagórski odbywa pierwszy w historii lot nad Arktyką. Ogółem, w trakcie trwania misji, wykonuje pięć takich lotów. Podczas jednego z nich odkrywa dziennik wyprawy Siedowa, nie udaje mu się jednak dotrzeć do zaginionej ekspedycji.

BIOGRAM

#5. Klejnocik Taczanowskiego, muchotyranik Taczanowskiego i trzęsiogon Taczanowskiego to...

Władysław Taczanowski to zoolog uznawany za najwybitniejszego polskiego ornitologa, odkrywca ponad 40 gatunków fauny, nie tylko ptaków. Trójka powyżej to jednak zdecydowanie przedstawiciele ptactwa: klejnocik Leucippus taczanowskii to ptaszyna z podrodziny kolibrów z Ameryki Płd., muchotyranik inkaski (Leptopogon taczanowskii) oraz trzęsiogon Taczanowskiego (Cinclodes taczanowskii) to ptaki endemiczne dla Peru.

BIOGRAM

#6. Stefan Banach, Hugo Steinhaus i Stanisław Ulam współtworzyli...

Lwowska szkoła matematyczna to wysoko ceniona w świecie naukowym szkoła działająca w międzywojniu. Jej członkowie zajmowali się głównie analizą funkcjonalną, rozwijając tę nową gałąź królowej nauk. Od roku 1929 matematycy wydają ukazujący się po francusku, niemiecku i angielsku pismo Studia Mathematica.

BANACH

ULAM

#7. Z efektem prac Edmunda Biernackiego mamy do czynienia po dziś dzień podczas...

Najważniejszym osiągnięciem Edmunda Biernackiego jest opracowanie badania laboratoryjnego polegającego na pomiarze prędkości opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w ciągu jednej godziny. Popularne badanie, nazwane od nazwiska naukowca „odczynem Biernackiego”, czyli OB, ma zastosowanie jako wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych. Stosowane jest w badaniach klinicznych do dziś we wszystkich laboratoriach świata. Pomaga uratować tysiące ludzi każdego roku, umożliwiając wykrycie groźnych chorób we wczesnych stadiach ich rozwoju.

BIOGRAM

#8. Edmund Strzelecki, po dogłębnych pionierskich badaniach geologicznych tego pasma górskiego, nadał imię Kościuszki jego najwyższemu szczytowi. To pasmo to...

Geolog Edmund Strzelecki jako pierwszy Europejczyk bada najwyższe pasmo Wielkich Gór Wododziałowych – Góry Śnieżne. To z jego inicjatywy najwyższy szczyt Australii nosi imię generała Kościuszki. Podczas czteroletniego pobytu na kontynencie odkrywa dla pochodzących z Europy osadników żyzną krainę Gippsland, a także złoża złota, węgla kamiennego i rudy miedzi na Tasmanii.

Góra Kościuszki jest najwyższym szczytem Australii kontynentalnej.

BIOGRAM

#9. Na zdjęciu laureat Nagrody Nobla, jego żona to dwukrotna laureatka tego wyróżnienia, Nagrodę Nobla odbiorą też jego córka i zięć. Kto to?

W 1903 roku Piotr Curie i jego żona Maria Skłodowska-Curie otrzymują Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością i Medal Davy’ego przyznawany przez Towarzystwo Królewskie w Londynie. Trzy lata później, w roku 1906, Pierre ginie tragicznie pod kołami powozu na jednej z paryskich ulic. Maria przejmuje po nim katedrę fizyki na Sorbonie.

W roku 1911 Maria otrzymuje drugą Nagrodę Nobla, tym razem indywidualnie i z dziedziny chemii – za odkrycie radu i polonu.

Jedna z córek Skłodowskiej, Irene Joliot-Curie, również otrzymuje Nagrodę Nobla. Druga córka, Eve Curie, często żartuje, że przynosi wstyd rodzinie, bo jako jedyna nie posiada Nobla. Nagrodę jednak otrzymuje jej mąż, a sama… żyje ponad sto lat.

BIOGRAM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

#10. Tom Justyniarski jest pomysłodawcą wprowadzanych przez wiele europejskich miast...

W roku 2010 Tom Justyniarski inicjuje akcję „Nie strzelać w sylwestra” edukującą Polaków w zakresie skutków głośnych wystrzałów na zwierzęta domowe i dzikie. Pomysł „Okienka życia dla zwierząt” przyciąga prasę z całej Europy, dzięki temu wiele miast wprowadza go w życie. Kolejna akcja to „Dzieci czytają psom”, czyli projekt, w którym dzieciaki przynoszą książki do schronisk dla psów i czytają zwierzętom. Z jednej strony budzi to w zwierzętach zaufanie, z drugiej strony zaś buduje w dzieciach empatię i zainteresowanie losem czworonogów.

O TOMIE JUSTYNIARSKIM

finish