Jan Józef Baranowski, Bolesław Orłowski, Kłosy no. 793, Warszawa 1880, domena publiczna
Jan Józef Baranowski, Bolesław Orłowski, Kłosy no. 793, Warszawa 1880, domena publiczna

JAN JÓZEF BARANOWSKI

Ekonomista, finansista, językoznawca, inżynier przez prasę francuską nazwany „ojcem wynalazczości kolejowej”. Jedna z najwybitniejszych postaci polskiej Wielkiej Emigracji.

Ur. w 1805 w Śmiłowiczach (Ziemia Mińska, dzisiejsza Białoruś) – zm. 30.03.1888 w Londynie.

NASZ MINUTOWY FILM: TUTAJ

Studia rozpoczyna na Uniwersytecie Wileńskim na kierunku fizyki i medycyny, nie kończy ich jednak. Przenosi się na prawo na tej samej uczelni. Od roku 1828 pracuje w biurze korespondencji zagranicznej Banku Polskiego w Warszawie. Bierze udział w powstaniu listopadowym. W obliczu klęski powstania zmuszony jest do emigracji. Wyjeżdża do Francji, gdzie prowadzi prace nad wynalezieniem urządzeń usprawniających rachunkowość. W ciągu 28 lat uzyskuje 17 patentów. Na Wystawie Krajowej w Paryżu w 1848 roku zostaje nagrodzony medalem francuskiego Towarzystwa Zachęty do Wynalazczości za maszynę do kontroli obliczeń.

Za wynalezienie kasownika do biletów kolejowych otrzymuje medal ministra robót publicznych. Na pierwszej wystawie światowej w Londynie w 1851 roku medal za nowatorską maszynę drukującą bilety (do 5 tys. sztuk na godzinę). Na tej samej wystawie prezentuje maszynę do obliczeń bieżących, mającą zastosowanie w operacjach bankowych, a także urządzenie do liczenia głosów oraz gazomierz.

Jan Józef Baranowski
Fragment plakatu reklamującego semafor Baranowskiego na Wystawie Światowej w Londynie 1862, domena publiczna

Kilka lat później Jan Józef Baranowski opracowuje semafor, automatyczny system sygnalizacji kolejowej, zapobiegający zderzeniom dwóch pociągów. Wynalazek ten budzi w niektórych kolejarzach strach przed utratą pracy, pojawiają się przypadki celowego niszczenia urządzeń.

Po zakończeniu wojny francusko-pruskiej opracowuje plan pożyczki rządowej, dzięki któremu Francja może spłacić kontrybucje wojenne. Za tę pracę nie otrzymuje jednak żadnej gratyfikacji. Zrażony, przeprowadza się w 1872 roku do Londynu, gdzie oddaje się tworzeniu słowników pojęć inżynieryjnych. Jako sekretarz Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski angażuje się w tworzenie pierwszego nowoczesnego podręcznika do nauki języka polskiego dla Anglików.

Korzystano z: inpoland.pl, poland.us

Foto: commons.wikimedia.org, Bolesław Orłowski, Kłosy no. 793, Warszawa 1880, domena publiczna

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI