Adam Maciejewski - chirurgia onkologiczna

ADAM MACIEJEWSKI

Chirurg onkologiczny, który przeprowadził m.in. pierwszy na świecie allogeniczny przeszczep narządów szyi. Laureat wielu światowych wyróżnień.

Ur. w 1972 roku.

Adam Maciejewski specjalizuje się w chirurgii onkologicznej. W 2001 roku otrzymuje stopień naukowy doktora, następnie, w 2008 roku habilitację, a w 2013 roku tytuł profesora nauk medycznych.

Praktykę lekarską prowadzi na oddziale chirurgii rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

W 2005 roku jako pierwszy Polak zostaje członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.

W 2013 roku kieruje zespołem, który dokonuje pierwszej w Polsce operacji przeszczepienia twarzy, będącej zarazem pierwszym na świecie przeszczepem twarzy ratującym życie pacjenta. Pionierski zabieg objął powłoki twarzoczaszki oraz szkielet górnego i środkowego piętra twarzy. Jeszcze w grudniu tego samego roku zespół wykonuje drugą operację przeszczepu twarzy.

Dodatkowo, z inicjatywy Maciejewskiego powstaje „rejestr biorców”. W skrócie: jest to grupa około 120 osób, którym nie wystarczają operacje rekonstrukcyjne. O ich sytuacji poinformowane są wszystkie szpitale w pobliżu Gliwic.

W 2014 roku, za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej, zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2015 roku jego zespół przeprowadza pierwszy na świecie allogeniczny przeszczep narządów szyi, w tym krtani, tchawicy, gardła, przełyku, przytarczycami, struktur mięśniowych, a także powłoki skórnej. Wcześniej na świecie przeprowadzono dwa zabiegi przeszczepu narządów szyi, ale żaden z nich nie był tak rozległy.

W roku 2020 profesor Maciejewski za całokształt działalności odbiera prestiżową nagrodę Godina przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej. To samo gremium cztery lata później przyznaje profesorom Adamowi Maciejewskiemu i Łukaszowi Krakowczykowi, chirurgom z Instytutu Onkologii w Gliwicach, nagrodę za najlepszą operację rekonstrukcyjną na świecie w 2023 r.

Korzystano m.in. z: io.gliwice.pl, medonet.pl, tonmed.pl, wyborcza.pl