ADAM MACIEJEWSKI

Lekarz – chirurg onkologiczny. Przeprowadził pierwszy w Polsce przeszczep twarzy i pierwszy na świecie allogeniczny przeszczep narządów szyi.

Ur. w 1972 roku.

Specjalizuje się w chirurgii onkologicznej. W 2001 roku otrzymuje stopień naukowy doktora, w 2008 roku habilitację, a w 2013 roku tytuł profesora nauk medycznych.

W 2005 roku jako pierwszy Polak zostaje członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.

Praktykę lekarską prowadzi na oddziale chirurgii rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

W 2013 roku kieruje zespołem, który dokonuje pierwszej w Polsce operacji przeszczepienia twarzy, będącej zarazem pierwszym na świecie przeszczepem twarzy ratującym życie pacjenta. Pionierski zabieg objął powłoki twarzoczaszki oraz szkielet górnego i środkowego piętra twarzy. Jeszcze w grudniu tego samego roku zespół wykonuje drugą operację przeszczepu twarzy.

Z inicjatywy Maciejewskiego powstaje „rejestr biorców” – grupa osób, którym nie wystarczają operacje rekonstrukcyjne. Jest to około 120 osób, czekających na dawców do przeszczepów, a o ich sytuacji poinformowane są wszystkie szpitale oddalone do godziny drogi od Gliwic.

W 2014 roku za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju transplantologii i medycyny rekonstrukcyjnej zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2015 roku jego zespół przeprowadza pierwszy na świecie allogeniczny przeszczep narządów szyi, w tym krtani, tchawicy, gardła, przełyku, tarczycy z przytarczycami, struktur mięśniowych i powłoki skórnej. Wcześniej na świecie przeprowadzono dwa zabiegi przeszczepu narządów szyi, ale żaden z nich nie był tak rozległy. Po trwającej 17 godzin operacji pacjent odzyskał możliwość mówienia, jedzenia i oddychania.

W roku 2020 profesor Maciejewski odbiera prestiżową nagrodę Godina przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.

Korzystano z: medonet.pl, tonmed.pl.