Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - domena publiczna

SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA ‏חֲסִידֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָם Chasid Umot ha-Olam Righteous among the Nations

Honorowy tytuł przyznany ponad siedmiu tysiącom Polaków.

Medal i tytuł honorowy Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przyznawany jest od 1963 roku. Państwo Izrael przyznaje je ludziom z całego świata, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Dotychczas tytuł ten otrzymało ponad 27 tysięcy osób z 51 krajów. W tej liczbie jest ponad 7 tysięcy Polaków, czyli więcej niż osób jakiejkolwiek innej narodowości.

Sprawiedliwi to osoby nieżydowskiego pochodzenia, które bezinteresownie, ryzykując własne życie lub wolność, pomagały Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy. W większości przypadków taką pomocą było długotrwałe ukrywanie osób, organizacja ucieczek z gett, dostarczanie fałszywych dokumentów, pieniędzy, leków i żywności. Taka pomoc wiązała się z ogromnym niebezpieczeństwem, w krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce. Niemieccy naziści karali za pomoc Żydom pobiciem, więzieniem, obozem koncentracyjnym, a często także śmiercią.

O nadaniu tytułu decyduje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, najważniejszą przesłanką do podjęcia decyzji jest relacja osoby, która otrzymała pomoc.

Sprawiedliwych odznacza są w trakcie uroczystych ceremonii, a ich nazwiska umieszcza na pamiątkowej tablicy w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie i na tabliczkach przy drzewkach oliwnych, których w ogrodzie jest tyle, ilu Sprawiedliwych było do 1996 roku. Wtedy to przestano sadzić nowe drzewa ze względu na brak miejsca.

Na każdym medalu widnieją pochodzące z Talmudu słowa „ Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. Sama nazwa „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” pochodzi właśnie z Talmudu – według księgi w każdym pokoleniu ludzi na świecie żyje 36 ukrytych sprawiedliwych, którzy swoim postępowaniem chronią ludzkość przed gniewem bożym.

Listę wszystkich polskich Sprawiedliwych można znaleźć pod tym adresem. Na liście znajdziemy wiele postaci opisywanych w naszym serwisie.