SOS Wioski Dziecięce
SOS Wioski Dziecięce

SOS WIOSKI DZIECIĘCE

Polska część międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach i terytoriach świata. W Polsce od 1984 roku.

Za serwisem organizacji: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach i terytoriach świata.

ZIMBABWE

W roku 2020 stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce uruchomiło program dożywiania dla 999 dzieci w Zimbabwe. Pomoc kierowana jest do podopiecznych z 35 wiosek w okolicach rezerwatu w Imire. /…/ Projekt dożywiania realizowany jest we współpracy z SOS Wioskami Dziecięcymi w Zimbabwe.

KAMERUN

Działalność wraz z SOS Wioski Dziecięce Kamerun. Od 2016 roku wsparcie otrzymało 400 dzieci ze 103 rodzin w Programie Umacniania Rodziny. Pomoc jest prowadzona przy bezpośrednim zaangażowaniu społeczności poprzez partnerstwa z lokalnymi organizacjami wspólnotowymi (społeczeństwa obywatelskiego), usługodawcami, samorządami, instytucjami państwowymi oraz władzami, dzięki czemu pomagają w rozwoju i umacnianiu nie tylko rodzin i dzieci, ale całej społeczności – zgodnie z zasadą, że do wychowania dziecka jest potrzebna cała wioska. /…/ Świadczona pomoc ma charakter kompleksowy i wielosektorowy, jest ona dostosowana do bieżących realiów co może oznaczać np. wsparcie rodzin prowadzących działalność rolniczą w zmianie upraw na takie, które są w stanie przetrwać suszę/…/”

Tekst z serwisu wioskisos.org