Piotr Ponikowski, foto via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 2016, aut. aleksadra39
Piotr Ponikowski, foto via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 2016, aut. aleksadra39

PIOTR PONIKOWSKI

Kardiolog, specjalista w dziedzinach niewydolności serca, choroby wieńcowej i arytmii serca, jeden z naukowców wyróżnionych w rankingu „The World’s Most Influential Scientific Minds”.

Ur. 11.02.1961 we Wrocławiu.

Kończy wrocławskie XIV LO, czyli – niechybnie – pasjonuje się matematyką. Zaiste, chce oddać się królowej nauk, los jednak prowadzi go ostatecznie ku medycynie. W roku 1986 dyplomem z wyróżnieniem kończy studia na Wydziale Lekarskim wrocławskiej Akademii Medycznej. Cztery lata później broni pracy doktorskiej, a w roku 1997 habilituje się na bazie pracy: „Badanie równowagi autonomicznej w układzie sercowo-naczyniowym u chorych z niewydolnością krążenia z wykorzystaniem metody analiz zmienności rytmu serca i zmienności ciśnienia tętniczego”. Od roku 2002 jest profesorem nauk medycznych.

Profesor Ponikowski zajmuje się głównie badaniami klinicznymi i eksperymentalnymi niewydolności serca, a także regulacjami odruchowymi w układzie krążenia i oddychania.

Wrocławski kardiolog jest autorem lub współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Co więcej – liczba cytowań z jego prac w światowej literaturze przedmiotu przekroczyła imponującą liczbę stu tysięcy.

Prócz działalności w krajowych towarzystwach naukowych uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych. W pierwszej dekadzie XXI wieku jest członkiem Komitetu Naukowego Zjazdów European Society of Cardiology. W latach 2006-2012 zaś – kolejno – skarbnikiem, prezydentem elektem i prezydentem Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Lata 2012-2016 to członkostwo w Committee for Practice Guidelines of the ESC oraz zarządzie European Society of Cardiology.

Dorobek naukowy pozwala prof. Ponikowskiemu corocznie od roku 2016 do 2022 zostawać laureatem prestiżowego Thomson Reuters Ranking „The World’s Most Influential Scientific Minds”, czyli listy najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

W roku 2018 odbiera polsko-niemiecką nagrodę naukową „Copernicus”, przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Profesor Ponikowski jest rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Korzystano m.in. z: umw.edu.pl, nauka-polska.pl, lo14.wroc.pl, PAP