Piotr Ponikowski
Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 2016, aut. aleksadra39

PIOTR PONIKOWSKI

Kardiolog, specjalista w dziedzinach niewydolności serca, choroby wieńcowej i arytmii serca, jeden z naukowców wyróżnionych w rankingu „The World’s Most Influential Scientific Minds”.

Ur. 11.02.1961 we Wrocławiu.

Kończy wrocławskie XIV LO, czyli – niechybnie – pasjonuje się matematyką. To prawda, chce oddać się królowej nauk, los jednak prowadzi go ostatecznie ku medycynie. W roku 1986 dyplomem z wyróżnieniem kończy studia na Wydziale Lekarskim wrocławskiej Akademii Medycznej. Cztery lata później broni pracy doktorskiej, a w roku 1997 habilituje się na bazie pracy: Badanie równowagi autonomicznej w układzie sercowo-naczyniowym u chorych z niewydolnością krążenia z wykorzystaniem metody analiz zmienności rytmu serca i zmienności ciśnienia tętniczego. Od roku 2002 jest profesorem nauk medycznych.

Profesor Ponikowski zajmuje się głównie badaniami klinicznymi i eksperymentalnymi niewydolności serca, a także regulacjami odruchowymi w układzie krążenia i oddychania.

Wrocławski kardiolog jest autorem lub współautorem ponad 800 prac opublikowanych w czasopismach recenzowanych. Co więcej – liczba cytowań z jego prac w światowej literaturze przedmiotu przekroczyła imponującą liczbę stu tysięcy.

Prócz działalności w krajowych towarzystwach naukowych uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych. W pierwszej dekadzie XXI wieku jest członkiem Komitetu Naukowego Zjazdów European Society of Cardiology. W latach 2006-2012 zaś – kolejno – skarbnikiem, prezydentem elektem i prezydentem Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Lata 2012-2016 to członkostwo w Committee for Practice Guidelines of the ESC oraz zarządzie European Society of Cardiology.

Dorobek naukowy pozwala prof. Ponikowskiemu zostać w latach 2016, 2017, 2018, 2019 oraz 2020 laureatem prestiżowego Thomson Reuters Ranking „The World’s Most Influential Scientific Minds”, czyli najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

W roku 2018 w ręce profesora trafia „Copernicus” – polsko-niemiecka nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Profesor Ponikowski jest rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Korzystano z: umw.edu.pl, nauka-polska.pl, lo14.wroc.pl

Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, 2016, aut. aleksadra39