Ludwik Rajchman, Wikimedia Commons, domena publiczna
Ludwik Rajchman, Wikimedia Commons, domena publiczna

LUDWIK RAJCHMAN

Bakteriolog, współtwórca UNICEF.

Ur. 1.11.1881 w Warszawie – zm. w 31.08.1965 w Chenu we Francji.

Kończy medycynę w Krakowie, jako student sympatyzuje z ruchami lewicowymi, angażuje się politycznie. Zostaje aresztowany za antycarską działalność w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej. Jest jednym z twórców Towarzystwa Wyższych Kursów Wakacyjnych „Nauka Polska” w Krakowie. Uczęszcza na kursy mikrobiologii w Instytucie Pasteura w Paryżu. Już jako specjalista wykłada mikrobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie w Londynie wykłada bakteriologię dla lekarzy.

W roku 1918 Ludwik Rajchman powraca do kraju i zakłada Centralny Zakład Higieny. Zostaje jego dyrektorem.

Od roku 1921 aż do wybuchu II wojny światowej jest również dyrektorem Organizacji Zdrowia przy Lidze Narodów. Pod koniec lat dwudziestych wyjeżdża do Chin po raz pierwszy, później w Kraju Środka pełni funkcję doradcy medycznego Czang Kaj-szeka i ministra finansów Song Ziwena, i wspiera rząd w walce z partią komunistyczną.

Po wojnie zostaje współtwórcą idei UNICEF, zostaje przewodniczącym Rady Zarządzającej tej organizacji. UNICEF powstaje 11 grudnia 1946 roku, 19 lat później organizacja odbiera Pokojową Nagrodę Nobla. Bez wątpienia po części jest to również Nobel dla Ludwika Rajchmana.

„Przed śmiercią pisze do wnuka list: Aby czegoś dokonać, nie wystarczy sam wysiłek. Trzeba jeszcze, by temu wysiłkowi towarzyszyło poświęcenie i służenie innym, bo gdy tego zabraknie, nie nada on prawdziwego sensu życiu” [1]. Pochowany na cmentarzu we francuskim Chenu.

Korzystano z: culture.pl, ipsb.nina.gov.pl. Tygodnik Powszechny [1]

Foto: commons.wikimedia.org, domena publiczna

POLACY DLA CHIN