Helena Pyz
Helena Pyz

HELENA PYZ

Lekarka w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya [czyt. dżiwodaja] w Indiach, misjonarka świecka.

Ur. 10.04.1948 w Warszawie.

Helena Pyz uczy się w Akademii Medycznej w Warszawie, następnie pracuje w przychodniach rejonowych.

Kiedy w roku 1986 słyszy o ciężkim stanie zdrowia księdza Adama Wiśniewskiego, założyciela ośrodka dla trędowatych Jeevodaya w Indiach, postanawia wyjechać na misję. Wyjeżdża w roku 1989. Ośrodek Jeevodaya w roku 1969 zakłada właśnie ojciec Adam Wiśniewski. Celem jest charytatywne leczenie i umożliwienie edukacji trędowatych dzieci i ich rodzin. Wśród trędowatych ksiądz Wiśniewski spędza 26 lat, z czego aż 18 w Jeevodaya. Umiera po długiej chorobie nowotworowej w roku 1987 i zostaje pochowany przy ośrodku.

Wracając do naszej bohaterki – Helena Pyz w Jeevodaya pracuje do dziś jako naczelny lekarz. Ratuje tysiące ubogich dotkniętych zarówno, do niedawna jeszcze nieuleczalnym, trądem jak i innymi dolegliwościami. Pełni funkcję skarbnika ośrodka, pozyskując pieniądze na jego utrzymanie.

W roku 2005 odbiera Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz potrzebujących pomocy. Otrzymuje również Order Ecce Homo i odznaczenie „Gloria medicine”.

W roku 2008 Helena Pyz przyjmuje zaszczytny Order Uśmiechu, do którego nominowana jest na wniosek dzieci, w roku 2013 nagrodę „Pontifici”, a w roku 2015 Nagrodę Totus.

Korzystano z: pl.wikipedia.org, jeevodaya.org