LECH WAŁĘSA

Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1983.

Ur. 29.09.1943 w Popowie.

5 października 1983 roku Komitet Noblowski ogłasza decyzję o przyznaniu Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. W uzasadnieniu napisano m.in.: „Działania Lecha Wałęsy charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy. Lech Wałęsa próbował zapoczątkować dialog między organizacją, którą reprezentuje – Solidarnością – a władzami. W konsekwencji komitet uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem. Tęsknota ta – mimo nierównych warunków – istnieje niepokonana we wszystkich narodach świata. W czasach, w których odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem”.

W latach 1990-1995 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

NAGRODY I ODZNACZENIA

Uhonorowany amerykańskim Prezydenckim Medalem Wolności, papieskim Złotym Łańcuchem Orderu Piusa IX, belgijską Wielką Wstęgą Orderu Leopolda, brytyjskim Krzyżem Wielkim Orderu Łaźni, francuskim Krzyżem Wielkim Orderu Legii Honorowej, włoskim Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki, szwedzkim Orderem Serafinów, duńskim Orderem Słonia, fińskim Krzyżem Wielkim Orderu Białej Róży, portugalskim Wielkim Łańcuchem Orderu Wolności, węgierskim Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki, tureckim Orderem Republiki, brazylijskim Krzyżem Wielkim Orderu Krzyża Południa, norweskim Krzyżem Wielkim Orderu Św. Olafa, wenezuelskim Krzyżem Wielkim Orderu Francisco de Miranda, nagrodą Ronald Reagan Centennial Freedom Award, amerykańskim Medalem Wolności, Międzynarodową Nagrodą Wolności, czeskim Orderem Lwa Białego I Klasy, dominikańskim Krzyżem Wielkim ze Złotą Gwiazdą Orderu Krzysztofa Kolumba, ukraińskim Orderem Księcia Jarosława Mądrego, estońskim Krzyżem Wielkim Orderu Krzyża Ziemi Maryjnej, rumuńskim Krzyżem Wielkim Orderu Korony, holenderskim Orderem Lwa Niderlandzkiego, niemieckim Orderem Zasługi, chilijskim Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi, Medalem Republiki Urugwaju, Medalem UNESCO.

DOKTORATY HONORIS CAUSA

Doktor honoris causa Alliance College, Uniwersytetu Columbia, Katolickiego Uniwersytet w Lowanium, Providence College, MacMurray College, Uniwersytetu Notre Dame, Uniwersytetu St. Denis, Uniwersytetu Seton Hall, Uniwersytetu Paryskiego, Uniwersytetu Harvard, Uniwersytetu Fordham, Uniwersytetu Dundee, Uniwersytetu McMastera, Uniwersytetu Simona Frasera, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Stanowego Connecticut, Uniwersytetu Anahuac del Sur w Meksyku, Uniwersytetu del San Salvador, Uniwersytetu Mendoza, Uniwersytetu Meiji w Tokio, Uniwersytetu Korei, Westminster College, Uniwersytetu Lynn, Uniwersytetu Gannon, University of Hawaii, Lewis and Clark College, Middelbury College. Pontificia Universidad Catolica Madre Y Maestra na Dominikanie, t. Ambrose University, Ramapo College of New Jersey, University of North Carolina at Charlotte, Uniwersytetu Quebec w Trois-Rivieres w Kanadzie, Uniwersytetu Europejskiego w Madrycie i Uniwersytetu Opolskiego.

Korzystano z: polskieradio.pl, en.wikipedia.org

Foto: commons.wikimedia.org

POLSCY NOBLIŚCI