Kedzierska Katarzyna Australia
Katarzyna Kędzierska

KATARZYNA KĘDZIERSKA Australia, Katherine Kedzierska

Immunolog, profesor w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii na University of Melbourne oraz w Doherty Institute of Infection and Immunity, szef zespołu, który w 2020 roku identyfikuje komórki odpornościowe biorące udział w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.

Ur. w 1972 r. w Kaliszu.

Od dziecka chce zostać lekarzem. Maturę pisze w kaliskim Liceum im. Adama Asnyka, a następnie, jako dziewiętnastolatka, wyjeżdża do Australii. Studiuje immunologię, czyli naukę o reakcjach odpornościowo-obronnych organizmu, na Monash University w Melbourne. W roku 2002 otrzymuje tytuł doktorski. Pracuje nad odpornością przy zakażeniach HIV. Sześć lat później zakłada laboratorium specjalizujące się w badaniach odporności immunologicznej do zakażeń wirusowych.

Od roku 2017 Katarzyna Kędzierska jest profesorem w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii na University of Melbourne, a także w Doherty Institute of Infection and Immunity.

Odznaczenie Woodward Medal in Science and Technology przyjmuje w roku 2018. W uzasadnieniu czytamy: „Profesor Katherine Kedzierska (Department of Microbiology and Immunology in the Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences) zostaje nagrodzona w roku 2018 medalem Woodward Medal in Science and Technology za badania nad ptasią grypą. /…/ Jej cenne badania przynoszą nowy wgląd w kwestie terapii i szczepień w leczeniu tej groźnej choroby.”

W marcu 2020 zespół prof. Kędzierskiej identyfikuje cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Naukowcy analizują odpowiedź immunologiczną 47-letniej kobiety z Wuhan, czyli miasta uważanego za źródło pandemii. Zauważają, że na trzy dni przed poprawą stanu chorej, w jej krwi zaczęły się pojawiać charakterystyczne komórki. Okazują się tymi samymi, które walczą z wirusem grypy. To przełomowe odkrycie pozwala na podjęcie konkretnych kroków na drodze do wygaszenia epidemii. Kroki te to odpowiednie stosowanie leków, stworzenie szczepionki, a następnie monitorowania jej skuteczności.

Korzystano z: research.unimelb.edu.au, biomediclasciences.unimelb.edu.au

Foto: Melbourne University

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI