Krystyna Kuperberg, 1990, CC BY-SA 3.0 Deed , fot. Anna Kuperberg
Krystyna Kuperberg, 1990, CC BY-SA 3.0 Deed , fot. Anna Kuperberg

KRYSTYNA KUPERBERG, KRYSTYNA MARIA TRYBULEC KUPERBERG

Matematyk topolog, wykładowczyni Auburn University, autorka wielu prac naukowych, członkini rady American Mathematical Society.

Ur. 17.07.1944 w Tarnowie.

Córka Barbary i Jana Trybulców, farmaceutów i właścicieli tarnowskiej apteki i siostra matematyka Andrzeja Trybulca. Jako nastolatka przenosi się z rodzicami do Gdańska, matematyczne studia wyższe podejmuje w roku 1962 na Uniwersytecie Warszawskim. Trafia pod skrzydła profesora Karola Borsuka – wybitnego topologa (i autora planszówki dzisiaj znanej jako Superfarmer). Podczas studiów poznaje studenta matematyki Włodzimierza Kuperberga. W roku 1967 rodzi się Greg – syn pary matematyków, przyszły topolog, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Rodzina w roku 1969 emigruje do Szwecji, tutaj rodzi się córka pani Krystyny Anna – dzisiaj dokumentalistka i fotografik. Krystyna Kuperberg w tym okresie pracuje i publikuje prace naukowe wraz z mężem.

AUBURN UNIVERSITY

Trzy lata później Kuperbergowie trafiają do Stanów Zjednoczonych. Krystyna Kuperberg trafia na Rice University w Houston.W roku 1974 uzyskuje tytuł doktorski. Od tego też roku pracuje nieprzerwanie w Auburn University, z czasem awansując w uczelnianej hierarchii (Full Professor 1984, Alumni Professorship 1994). W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wykłada także jako profesor wizytujący na Oklahoma State University, Courant Institute of Mathematical Sciences, Mathematical Sciences Research Institute w Berkeley, a także na Uniwersytecie Paryskim Orsay.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wydaje kilka znaczących dla topologii prac naukowych. Zawierają one rozwiązanie kilku problemów z tej dziedziny do tej pory pozostających zagadką. Za największy wkład Krystyny Kuperberg w rozwój matematyki uważa się opublikowaną w roku 1994 pracę „A smooth counterexample to the Seifert conjecture”. Trudno (nam) polemizować z tą opinią, rzecz jasna.

Wkrótce przychodzi czas na wspólne prace i odkrycia dokonywane wraz z synem Gregiem.

W roku 1995 Krystyna Kuperberg otrzymuje Nagrodę Alfreda Jurzykowskiego, z kolei macierzysta uczelnia z Auburn przyznaje jej Research Excellence Award. Rok później matematyczka zostaje członkinią rady American Mathematical Society. Co więcej – w roku 1999 zostaje uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem – The Noether Lecture.

Korzystano m.in. z: mathshistory.st-andrews.ac.uk, ams.org.