HENRYK SIENKIEWICZ

Pisarz, publicysta, laureat Literackiej Nagrody Nobla w roku 1905.

Ur. 5.05.1846 w Woli Okrzejskiej – zm. 15.11.1916 w Vevey w Szwajcarii.

STANY ZJEDNOCZONE I FRANCJA

Studiuje w Szkole Głównej Warszawskiej, następnie na Carskim Uniwersytecie Warszawskim. W latach 70. XIX wieku przebywa w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Podczas podróży pisze reportaże i listy, angażuje się politycznie. Głośno potępia dyskryminację rdzennych mieszkańców Ameryki, w roku 1877 natomiast, w kalifornijskim dzienniku „Daily Evening Post”, publikuje artykuł „Poland and Russia”, krytykujący politykę Rosji. Po powrocie zostaje redaktorem czasopisma „Słowo”.

W roku 1886 udaje się do Konstantynopola, Aten, Neapolu i Rzymu, w roku 1888 do Hiszpanii, a w roku 1890 na Zanzibar.

LITERATURA

Fragment amerykańskiej reklamy włoskiego filmu według powieści Henryka Sienkiewicza, 1921, domena publiczna
Fragment amerykańskiej reklamy włoskiego filmu według powieści Henryka Sienkiewicza, 1921, domena publiczna

Pod pseudonimem „Litwos” tworzy felietony, reportaże i recenzje, które ukazują się głównie na łamach „Gazety Polskiej” i „Niwy”. Następnie angażuje się w pisanie powieści, osadzając swoje dzieła w XVII-wiecznej Polsce. W 1884 roku powstaje „Ogniem i mieczem”, w 1886 „Potop”, a w 1887 „Pan Wołodyjowski”. W roku 1896 ukazuje się „Quo vadis”, które zostaje przetłumaczone na czterdzieści języków (w tym esperanto), dając Sienkiewiczowi światową sławę. Nakład dzieła w samych Stanach Zjednoczonych przekracza półtora miliona egzemplarzy. W roku 1900 kończy „Krzyżaków”.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Poza działalnością pisarską zajmuje się inicjatywami społecznymi: jest jednym ze współzałożycieli Kasy im. J. Mianowskiego i Polskiej Macierzy Szkolnej, a także prezesem Warszawskiej Kasy Przezorności dla Literatów i Dziennikarzy. W roku 1889 funduje stypendium, imienia swojej żony, dla literatów borykających się z problemami finansowymi.

W roku 1905 otrzymuje najważniejszą nagrodę, czyli Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie w ducha narodu”. Sienkiewicz podkreśla, że w istocie jest to zaszczyt nie tylko dla niego, ale i dla Polski, której wówczas nie ma przecież na mapach.

Po wybuchu I wojny światowej udaje się do Szwajcarii, tutaj też spędza resztę życia. W latach 1915-1916 pełni funkcję prezesa Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Zostaje pochowany zostaje w szwajcarskim Vevey. W 1924 roku prochy Henryka Sienkiewicza sprowadzono do Polski i złożono w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Korzystano z: encyklopedia PWN, polskieradio.pl, culture.pl

Foto: commons.wikimedia.org

PISARZE, POECI, TŁUMACZE