wybitni polacy w chinach

LUDWIK RAJCHMAN

Bakteriolog, współtwórca UNICEF.

Ur. 01.11.1881 w Warszawie – zm. 1965 w Chenu we Francji.

Kończy medycynę w Krakowie, jako student sympatyzuje z ruchami lewicowymi, angażuje się politycznie. Jest jednym z twórców Towarzystwa Wyższych Kursów Wakacyjnych „Nauka Polska” w Krakowie. Uczęszcza na kursy mikrobiologii w Instytucie Pasteura w Paryżu. Już jako specjalista wykłada mikrobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie w Londynie wykłada bakteriologię dla lekarzy.

W roku 1918 powraca do kraju i zakłada Centralny Zakład Higieny, którego zostaje dyrektorem.

Od roku 1921 do wybuchu II wojny światowej jest dyrektorem Organizacji Zdrowia przy Lidze Narodów. Pod koniec lat dwudziestych wyjeżdża do Chin po raz pierwszy, później w tym kraju pełni funkcję doradcy medycznego Czang Kaj-szeka i Song Ziwena, i wspiera rząd w walce z partią komunistyczną.

Po wojnie zostaje współtwórcą idei UNICEF, zostaje przewodniczącym Rady Zarządzającej tej organizacji.

Źródła: culture.pl, ipsb.nina.gov.pl