Mieczysław Wolfke podczas wygłaszania odczytu pt.
Mieczysław Wolfke podczas wygłaszania odczytu pt. "Nowe cząstki elementarne" przy aparaturze doświadczalnej (licznik cząstek "alfa"), Warszawa, marzec 1935, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

MIECZYSŁAW WOLFKE

Fizyk, autor metody zestalenia helu, uznany wynalazca, wykładowca szwajcarskich uczelni.

Ur. 29.05.1883 w Łasku k. Łodzi – zm. 4.05.1947 w Zurychu.

1

Przychodzi na świat jako syn inżyniera drogowego, zarazem nauczyciela matematyki i fizyki. Już w 1900 roku uzyskuje pierwszy patent w Niemczech i Rosji – buduje „telektroskop”, czyli urządzenie przesyłające obrazy na dużą odległość przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych. Później podejmuje studia w Liège w Belgii, skąd po dwóch latach przenosi się na paryską Sorbonę.

Mieczysław Wolfke
Schemat budowy telektroskopu – jednego z pierwszych wynalazków Mieczysława Wolfke, domena publiczna

W roku 1910 otrzymuje stopień doktora filozofii na Uniwersytecie we Wrocławiu, dzięki rozprawie o zdolności rozdzielczej układów optycznych na przykładzie mikroskopu. Co więcej – w trakcie pracy nad rozprawą tworzy własną lampę kadmowo-rtęciową, do której prawa patentowe sprzedaje następnie firmie Carl Zeiss.

2

W 1913 roku wyjeżdża do Szwajcarii, by habilitować się na Politechnice w Zurychu. Recenzentami pracy habilitacyjnej są Albert Einstein i Pierre Weiss. Do 1922 roku pracuje na Politechnice i Uniwersytecie w Zurychu. W okresie szwajcarskim pisze ponadto pracę „O możliwości obrazowania optycznego siatek molekularnych”, będącą pierwszą na świecie prezentacją koncepcji holografii.

3

W 1922 roku powraca do Polski, gdzie obejmuje Zakład Fizyczny na Politechnice Warszawskiej. Dwa lata później, wykorzystując owocną współpracę z Instytutem Niskich Temperatur w Lejdzie, odkrywa dwie postaci ciekłej fazy helu i opracowuje metodę zestalenia helu ciekłego.

Przed wybuchem II wojny światowej pracuje dla Ministerstwa Spraw Wojskowych, zajmując się telefonią optyczną i noktowizją. Tworzy także samosterujące rakiety przeciwlotnicze.

4

W czasie okupacji kieruje Zakładem Badawczym Fizyki Technicznej PW, wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, bierze udział w tajnym nauczaniu.

W 1945 roku przez krótki czas wykłada na Akademii Górniczej w Krakowie i na Politechnice Gdańskiej. Rok później wyjeżdża do Szwajcarii. Umiera nagle, 4 maja 1947 roku, w Zurychu.

Korzystano z: if.pw.edu.pl, polskieradio.pl

Foto: Mieczysław Wolfke podczas wygłaszania odczytu pt. „Nowe cząstki elementarne” przy aparaturze doświadczalnej (licznik cząstek „alfa”), Warszawa, marzec 1935, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI