Andrzej Tomaszewski
Andrzej Tomaszewski, foto: Ewa Święcka, Wikimedia Commons, za zgodą autora

ANDRZEJ TOMASZEWSKI

Architekt, urbanista, historyk architektury i sztuki, konserwator zabytkowych obiektów w całej Europie, wykładowca niemieckich uczelni, dyrektor generalny Międzynarodowego Centrum Badań dla Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury ICCROM w Rzymie.

Ur. 26.01.1934 w Warszawie – zm. 25.10.2010 w Berlinie.

Studiuje architekturę na Politechnice Warszawskiej i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuuje edukację na Uniwersytecie w Poitiers we Francji i rzymskim Uniwersytecie Sapienza.

Pełni funkcję profesora na PW, dyrektora Instytutu Historii Architektury i Sztuki, a także kierownika Zakładu Ochrony Zabytków. Wykłada w berlińskim Kolegium Naukowym oraz na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W latach 1988-1992  jest dyrektorem generalnym Międzynarodowego Centrum Badań dla Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury ICCROM w Rzymie. Trzy lata później obejmuje funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków. W konsekwencji doprowadza do wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO kilku ważnych polskich zabytków. Ten zaszczytny status wtedy właśnie otrzymują: zamek w Malborku, zespół staromiejski Torunia oraz Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze.

Przez lata występuje jako przedstawiciel Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO i w Komitecie Dziedzictwa Kultury Rady Europy. Przewodniczy Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury. Udziela się w radzie naukowo-programowej Denkmal, czyli Europejskich Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli w Lipsku.

DOROBEK NAUKOWY

Andrzej Tomaszewski opracowuje projekty konserwatorskie kolegiaty i Domu Długosza w Wiślicy, kolegiaty w Opatowie i kościoła w Prandocinie. Pośród zabytków zagranicznych, przy których pracuje, trzeba wymienić rzymską willę i kościoły romańskie w Taliandorogdzie na Węgrzech, pozostałości katedry św. Lamberta w Liege w Belgii, XII-wieczny dom romański w Seligenstadt w Niemczech, a także zamki w Nicastro i Amendolea Vecchia we Włoszech i średniowieczną wieś Condorcet we Francji.

Ma w dorobku ponad 150 publikacji poświęconych architekturze, archeologii średniowiecznej, strategii ochrony dóbr kultury, urbanistyce i konserwacji zabytków.

Tomaszewski wyróżniony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzeni Polski, Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN, Międzynarodową Nagrodą Kulturalną im. Georga Dehio, a także nagrodą kulturalną Rzymu – Alba di Roma.

Korzystano m.in. z: mkidn.gov.pl, naukawpolsce.pl, PAP, muzealnictworocznik.com