STEFAN DRZEWIECKI

Inżynier, wynalazca, jeden z pionierów żeglugi podwodnej i lotnictwa.

Ur. 26.07.1844 w Kunce na Podolu – zm. 23.04.1938 w Paryżu.

Szkołę średnią i studia kończy we Francji, uzyskując tytuł inżyniera. Na wieść o wybuchu powstania styczniowego wraca do Polski. Po upadku powstania osiedla się we Francji. Wkrótce jednak wybucha wojna francusko-pruska, Drzewiecki postanawia wyjechać do Wiednia.

aut. Витольд Муратов, CC BY-SA 3.0

W Wiedniu skupia się na wynalazkach – pierwsze z nich (np. nagradzane: cyrkiel do przekrojów stożkowych oraz regulator silników parowych i hydraulicznych) prezentuje na Wystawie Wiedeńskiej w roku 1872.

Po sukcesie na wystawie otrzymuje od rosyjskiego Wielkiego Księcia Konstantego propozycję pracy w charakterze doradcy Komitetu Technicznego Marynarki Rosyjskiej. Udaje się do Petersburga. Stworzony przez Drzewieckiego przyrząd automatycznie kreślący kurs płynącego statku – dromograf –  szybko wchodzi do użytku w marynarce rosyjskiej.

Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary (1890—1907), domena publiczna
Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary (1890—1907), domena publiczna

W roku 1877 w Odessie prezentuje swój pierwszy okręt podwodny. Przez kolejne lata ulepsza wynalazek i przekazuje go marynarce. Udaje mu się stworzenie okrętu czteroosobowego, a następnie także okrętu o napędzie elektrycznym.

W roku 1892 powraca do Francji. W roku 1898 otrzymuje nagrodę na Konkursie Międzynarodowym w Paryżu.

Konstruuje wyrzutnie torped, zaczyna także interesować się maszynami latającymi. W rezultacie w 1909 roku prezentuje model płatowca „Canard”, a cztery lata później  tworzy aeroplan „Drzewiecki”. Z inicjatywy Drzewieckiego powstaje też pierwszy we Francji tunel aerodynamiczny.

Pochowany w Paryżu.

Korzystano m.in. z: Tomasz Zakaszewski „Stefan Drzewiecki – pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa”, UWr.

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI