STEFAN BRYŁA

Inżynier budowlany, pionier spawalnictwa i konstrukcji spawanych, autor pierwszego na świecie mostu spawanego.

Ur. 17.08.1886 w Krakowie – zm. 3.12.1943 w Warszawie.

Edukacja

Kształci się w Szkole Politechnicznej we Lwowie. Już jako absolwent zostaje na uczelni, aby samemu wykładać. W roku 1909 zyskuje tytuł doktora, rok później jest już doktorem habilitowanym. Wyjeżdża do Charlottenburga brać udział w pracach naukowych, później do École des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz na University of London.

Pracuje przy budowach w Niemczech, Francji, Anglii, Kanadzie i USA. Od roku 1915 wykłada w Polskim Kolegium Uniwersyteckim w Kijowie.

Uczestniczy w walkach o Lwów, później w obronie Warszawy.

Od roku 1921 wykłada budowę mostów na Politechnice Lwowskiej. W roku 1928 opracowuje pierwsze na świecie przepisy dotyczące spawania konstrukcji stalowych.

Pierwszy na świecie most spawany

Jego największym osiągnięciem jest budowa, w roku 1929, pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego. Obiekt rozpościera się w Maurzycach nad rzeką Słudwią. Konstrukcja jest pionierska i unikatowa na skalę globalną, inżynierowie z całej Europy przyjeżdżają, aby się jej przyjrzeć z bliska.

Dzięki innowacyjności swoich prac, Stefan Bryła zyskuje szerokie uznanie i autorytet w branży, dzięki czemu współpracuje przy budowie ważnych amerykańskich wieżowców, np. Woolworth Building w Nowym Jorku, który jest ówcześnie najwyższym budynkiem na świecie. W roku 1934 przenosi się na Politechnikę Warszawską, gdzie wykłada budownictwo i zostaje dziekanem Wydziału Architektury.

W strukturach podziemnego państwa polskiego w Biurze Delegata Rządu na Kraj jest szefem komórki Robót Publicznych i Odbudowy. Piastując tę funkcję opracowuje m.in. 10-letni plan powojennej odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych za co, wraz z całą rodziną zostaje aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w ulicznej egzekucji. Na Powązkach znajduje się jedynie symboliczny grób inżyniera.

W 1964 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ustanawia nagrodę im. Stefana Bryły za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. W roku 1995 Bryła zostaje pośmiertnie uhonorowany nagrodą Historic Welded Structure Award przez American Welding Society.

Korzystano z: pl.wikipedia.org, dzieje.pl