HANNA PREUSS rys. © ZUZANNA DEC
HANNA PREUSS rys. © ZUZANNA DEC

HANNA PREUSS

Reżyserka dźwięku działająca głównie w Słowenii, artystka dźwięku, pedagog, założycielka Teatru Muzyki Sonorystycznej.

Ur. 7.02.1952 w Bydgoszczy.

Studiuje na Wydziale Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, później pracuje jako asystentka w łódzkiej szkole filmowej. W latach 1977-1979 kieruje studiem dźwiękowym Polfilm.

W 1980 roku wyjeżdża do Słowenii. Od 2004 roku jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu w Lublanie, gdzie wykłada zarządzanie dźwiękiem. W tym samym roku otrzymuje stypendium NIPKOW Programm, dedykowane najlepszym artystom w obszarze edukacji medialnej i cyfrowej.

W 2006 roku tworzy jedyny na świecie Teatr Muzyki Sonorystycznej, czyli Atelier for Sonorous Arts. Jest to awangardowa, interdyscyplinarna forma współczesnego teatru, bazująca na trójwymiarowej instalacji dźwiękowej w przestrzeni z połączeniem środków teatralnych i wizualnych.

Sonorystyka, za encyklopedią PWN, to „tendencja w muzyce współczesnej do podkreślania walorów brzmieniowych utworu, do wyzyskania odpowiednio zróżnicowanego brzmienia, /…/ przez odpowiednią instrumentację i często nowe, niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięków z instrumentów”

Hanna Preuss jest związana z japońskim Atelier Gekkenz Kioto i festiwalem Leggendo Metropolitano we włoskim Cagliari.

W trakcie całej kariery realizuje ponad 120 filmów, większość w Słowenii.

W 1988 otrzymuje Nagrodę Miasta Lublany, w latach 2005, 2007 i 2008 – nagrody VESNA dla słoweńskich twórców filmowych, a także, w 2014 roku, słoweńską nagrodę za całokształt pracy filmowej.

Korzystano m.in. z: culture.si, dokweb.net, sl.wikipedia.org

Dziękujemy za pomoc Ambasadzie RP w Lublanie.

MUZYKA