Created with GIMP

POLSKA MISJA MEDYCZNA – KENIA, PAPUA NOWA-GWINEA, IRAK, BIRMA, SENEGAL, UGANDA, LIBAN, TANZANIA i inne

Humanitarna pozarządowa organizacją non-profit założona w roku 1999 w celu niesienia profesjonalnej pomocy medycznej ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. W skład zespołu PPM wchodzą lekarze, pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni.

Polska Misja Medyczna organizuje szkolenia dla lokalnego personelu medycznego m.in. w Kenii i Papui-Nowej Gwinei, Senegalu, Iraku, Birmie i Ugandzie. Finansuje remonty placówek medycznych, zakup sprzętu medycznego czy ambulansów. Na terenie Iraku PMM uruchomiła i prowadzi klinikę mobilną prowadzącą specjalistyczne konsultacje medyczne dla dzieci i matek mieszkających w obozach. W Birmie PMM sfinansowała budowę ośrodka przyjmującego ponad 1,5 tys. pacjentów miesięcznie.

Organizacja działa i rozwija się, prowadzi też wiele drobniejszych projektów w innych krajach świata.

Szczegóły w sprawozdaniach merytorycznych w serwisie: www.pmm.org.pl.

Korzystano z: ppm.og.pl

Foto: ppm.org.pl