Polska Akcja Humanitarna (Polish Humanitarian Action) – SUDAN POŁUDNIOWY, IRAK, SYRIA, UKRAINA, SOMALIA, BOŚNIA, USA, NEPAL, SRI LANKA, HAITI, FILIPINY i kilkadziesiąt innych krajów.

Polska organizacja pozarządowa, działająca na całym świecie od 1992 roku.

Organizuje pomoc w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Chroni ludność cywilną dostarczając pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na ewentualne opowiadanie się po którejś ze stron strony konfliktu czy przynależność do grup religijnych.

Fundatorami PAH zostają: Janina Ochojska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Pierwszy transport pomocowy dociera w roku 1992 do oblężonego Sarajewa. Kolejne akcje – pomoc natychmiastowa, transporty leków, żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby, przynoszą ulgę cierpiącym cywilom w Czeczenii i Kosowie. W obu tych lokalizacjach powstają w 2001 roku pierwsze stałe misje.

Od końca lat dziewięćdziesiątych Polska Akcja Humanitarna natychmiastowo reaguje na kryzysy wynikające z katastrof naturalnych – taka właśnie pomoc kierowana jest m.in. na Sri Lankę, Haiti, Filipiny, do Ukrainy, USA oraz Nepalu.

PAH z biegiem lat wypracowuje model zapewniania dostępu do wody i infrastruktury wodno-sanitarnej, odnosi sukcesy w rozszerzaniu dostępu do edukacji – odbudowuje szkoły, oferuje wsparcie dla dzieci z krajów dotkniętych katastrofą humanitarną.

W roku 2008 organizacja zostaje wyróżniona Europejską Nagrodą Obywatelską.

O roku 2016 PAH podejmuje również działania mające na celu psychologiczne, zawodowe i prawne wsparcie repatriantów oraz cudzoziemców w Polsce.

Od początku istnienia organizacji PAH pomogła osobom potrzebującym wsparcia już w 44 krajach na całym świecie. Stałe misje działają obecnie w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, na Ukrainie i w Iraku. Motorem działania PAH od początku jej powstania jest Janina Ochojska.

Polecamy serwis www.pah.org.pl – mnóstwo informacji i sposoby na włączenie się w pomoc.

Korzystano z: www.pah.org.pl

Foto: commons.wikimedia.org