Krystyn Olszewski

KRYSTYN OLSZEWSKI

Urbanista, architekt, generalny projektant koncepcyjnego planu rozwoju przestrzennego Singapuru, autor planu rozwoju przestrzennego Bagdadu, wynalazca, pisarz i poeta.

Ur. 18.05.1921 w Wygonowie w dawnym woj. poleskim  – zm. 30.04.2004 w Warszawie.

Wojna ciężko doświadcza młodego człowieka z poleskiego Wygonowa. Jako członek Szarych Szeregów, Krystyn Olszewski w maju 1942 roku trafia do Auschwitz, potem do Gross-Rosen, Buchenwaldu i Dachau. Wspomnienia z obozów zawiera w książce Byliśmy w Oświęcimiu napisanej wspólnie z Tadeuszem Borowskim i Januszem Nel Siedleckim.

Po wojnie studiuje architekturę w Warszawie, następnie wykłada na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Katedrze Urbanistyki. Opracowuje koncepcję odbudowy obecnej stolicy Macedonii Północnej, czyli zniszczonego w trzęsieniu ziemi z roku 1963 miasta Skopje. Podczas dwuletniego kontraktu w Bagdadzie odpowiada za plany rozwoju przestrzennego irackiej stolicy.

W roku 1968 przyjmuje zaproszenie premiera Singapuru i rozpoczyna piętnastoletni okres pracy w tym mieście-państwie. Przez cztery pierwsze lata jest generalnym projektantem koncepcyjnego rozwoju przestrzennego miasta tzw. Singapore’s Comprehensive Long-Term Concept Plan. Nowe dzielnice wyrastają wokół centralnie położonych terenów zielonych. Na tle większości azjatyckich metropolii Singapur jawi się po latach jako twór przemyślany, uporządkowany i funkcjonalny.

Olszewski zostaje członkiem międzynarodowej grupy eksperckiej State and City Planning Office przy ONZ. W roku 1971 opracowuje i promuje śmiały pomysł umiejscowienia lotniska Changi na terenach obejmujących dawną wojskową bazę lotniczą, podmokłe nieużytki, co więcej – część morza. Optuje również za rewitalizacją Chinatown oraz ożywieniem i udostępnieniem mieszkańcom nabrzeży rzeki Singapur.

Oprócz koncepcji układu całego miasta Olszewski projektuje też pojedyncze obiekty, m.in. Marina City i centrum nauki Science Park. W 1984 roku zostaje starszym architektem Mass Rapid Transport Corporation, koordynuje budowę metropolitalnego systemu kolejowego oraz metra.

Krystyn Olszewski, poza pracą zawodową o której powyżej, zajmuje się wymyślaniem naprawdę niebanalnych zabawek edukacyjnych, docenianych i nagradzanych na międzynarodowych konkursach.

Korzystano z: artykuł Zenona Kosiniaka-Kamysza w „Straits Times” z 27 grudnia 2014 r., Wikipedia

ARCHITEKTURA