Mieczysław Domaradzki

MIECZYSŁAW DOMARADZKI

Archeolog, badacz starożytnych kultur na ziemiach bułgarskich, tracjolog. Odkrywca i pionier badań Pistiros. Jego imię nosi Muzeum Archeologiczne w m. Septemwri. Honorowy obywatel gm. Septemwri.

Ur. 2.10.1949 r. w Brzegu –  zm. 26.06.1998 r. w Septemwri w Bułgarii.

Na przełomie lat 60. i 70. Mieczysław Domaradzki studiuje archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie zostaje stypendystą Bułgarskiej Akademii Nauk. Pracę doktorską pod tytułem Tracja a wielka inwazja Celtów pisze w roku 1976.

W roku 1988 dokonuje w istocie życiowego odkrycia. Odnajduje mianowicie starożytne Pistiros – umocnioną osadę handlową z V wieku p.n.e., dzięki czemu zdobywa dowód na grecką kolonizację ziem trackich. W pobliżu miejsca wykopalisk, nawiasem mówiąc kontynuowanych po dziś dzień na szeroką skalę, powstaje Muzeum Archeologiczne im. prof. Mieczysława Domaradzkiego.

Jest profesorem Instytutu Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk, a także Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Według archeologów bułgarskich, wyprowadza archeologię tego kraju na współczesne europejskie tory.

Profesor zmarł nagle, podczas wykopalisk w Bułgarii, został pochowany na cmentarzu w Lewinie Brzeskim. Wyniki badań Mieczysława Domaradzkiego zostały opracowane i opublikowane w pracy pt. Pitiros i Thasos. Structures economiques dans la peninsule balkanique aux VII-II siecles avant J.C.

Korzystano z: pl.wikipedia.org, nto.pl Jarosław Staśkiewicz „Mietek był wielki”.

Foto: commons.wikimedia.org, fragment tablicy pamiątkowej na dziedzińcu zamku Leopolda von Bees w Lewinie Brzeskim, aut. Spars CC BY 2.5

ANTROPOLOGIA I BADANIA KULTUR