Mieczysław Domaradzki, fragment tablicy pamiątkowej na dziedzińcu zamku Leopolda von Bees w Lewinie Brzeskim, aut. Spars CC BY 2.5
Mieczysław Domaradzki, fragment tablicy pamiątkowej na dziedzińcu zamku Leopolda von Bees w Lewinie Brzeskim, aut. Spars CC BY 2.5

MIECZYSŁAW DOMARADZKI

Archeolog, badacz starożytnych kultur na ziemiach bułgarskich, tracjolog, odkrywca i pionier badań Pistiros. Jego imię nosi Muzeum Archeologiczne w mieście Septemwri. Honorowy obywatel gm. Septemwri.

Ur. 2.10.1949 w Brzegu – zm. 26.06.1998 w Septemwri w Bułgarii.

Na przełomie lat 60. i 70. Mieczysław Domaradzki studiuje archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie zostaje stypendystą Bułgarskiej Akademii Nauk. Pracę doktorską pod tytułem Tracja a wielka inwazja Celtów pisze w roku 1976.

W roku 1988 dokonuje w istocie życiowego odkrycia. Odnajduje mianowicie starożytne Pistiros – umocnioną osadę handlową z V wieku p.n.e., dzięki czemu zdobywa dowód na grecką kolonizację ziem trackich. W pobliżu miejsca wykopalisk, nawiasem mówiąc kontynuowanych po dziś dzień na szeroką skalę, powstaje Muzeum Archeologiczne im. prof. Mieczysława Domaradzkiego.

Muzeum Archeologiczne im. Mieczysława Domaradzkiego, Septemvri, Bułgaria, domena publiczna
Muzeum Archeologiczne im. Mieczysława Domaradzkiego, Septemvri, Bułgaria, domena publiczna

Jest profesorem Instytutu Archeologii Bułgarskiej Akademii Nauk, a także Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Według archeologów bułgarskich, wyprowadza archeologię tego kraju na współczesne europejskie tory.

Profesor zmarł nagle, podczas wykopalisk w Bułgarii, został pochowany na cmentarzu w Lewinie Brzeskim. Wyniki badań Mieczysława Domaradzkiego zostały opracowane i opublikowane w pracy pt. Pitiros i Thasos. Structures economiques dans la peninsule balkanique aux VII-II siecles avant J.C.

Korzystano z: pl.wikipedia.org, Jarosław Staśkiewicz „Mietek był wielki”, nto.pl.

Foto: commons.wikimedia.org, fragment tablicy pamiątkowej na dziedzińcu zamku Leopolda von Bees w Lewinie Brzeskim, aut. Spars CC BY 2.5

ANTROPOLOGIA I BADANIA KULTUR