Krzysztof Matyjaszewski, foto: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, commons.wikimedia.org
Fotograf: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

KRZYSZTOF MATYJASZEWSKI

Chemik specjalizujący się w chemii polimerów. Twórca  ATRP – metody polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, która zrewolucjonizowała sposób wytwarzania makromolekuł. Jeden z najczęściej cytowanych w swojej dziedzinie naukowców świata.

Ur. 8.04.1950 w Konstantynowie Łódzkim.

KARIERA

Studia rozpoczyna na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, skąd wyjeżdża na stypendium do Instytutu Petrochemicznego w Moskwie. Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w Centrum Badań Molekularnych PAN.

W 1977 roku, już ze stopniem doktora, wyjeżdża na roczny staż na University of Florida. W latach 1984-85 Krzysztof Matyjaszewski odbywa staż w Centre National de la Recherche Scientifique. Ponadto gościnnie wykłada na Uniwersytecie Paryskim.

Od 1985 roku pracuje w Carnegie Mellon University w Pittsburghu, gdzie zasiada kolejno na stanowiskach członka zespołu naukowego, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora. Dodatkowo, od 1994 do 1998 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Chemicznego, a następnie tworzy Center for Macromolecular Engineering.

W 2001 roku tworzy i staje na czele Controlled Radical Polymerisation Consortium. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat polimeryzacji i znalezienie nowych zastosowań komercyjnych dla metody ATRP. W skład konsorcjum wchodzi ponad 60 koncernów z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

NAGRODY I DOROBEK NAUKOWY

Matyjaszewski otrzymuje liczne nagrody za dorobek naukowy. W 2009 roku zostaje nagrodzony przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska za opracowanie metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu – ATRP. W 2015 roku zostaje laureatem International Dreyfus Prize w dziedzinie chemii, natomiast dwa lata później odbiera Benjamin Franklin Medal in Chemistry oraz Medema Lecture Award.

Jest członkiem U.S. National Academy of Engineering, the American Chemical Society, National Academy of Inventors, National Academy of Sciences, Rosyjskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem honorowym Chinese Chemical Society i Israel Chemical Society.

W dorobku ma ponad 60 opatentowanych w Stanach Zjednoczonych technologii, 154 patentów międzynarodowych. Jest autorem ogółem ponad tysiąca prac naukowych, ponad dwudziestu  książek i prawie stu rozdziałów w książkach, których jest współautorem. Jego prace zostały przytoczone w innych publikacjach ponad 100 tysięcy razy, dzięki czemu Krzysztof Matyjaszewski okazuje się najczęściej cytowanym chemikiem na świecie.

Korzystano m.in. z: cmu.edu, wybitnypolak.pl