Marcin Bylica

MARCIN BYLICA, MARCIN Z OLKUSZA

Astronom, autor dwóch prognostyków dotyczących komet, nadworny astrolog królów, medyk i teolog.

Ur. w roku 1433 w Olkuszu – zm. w roku 1493 w Budzie na Węgrzech.

Marcin Bylica studia kończy w Krakowie, gdzie następnie wykłada astronomię i astrologię. Kontynuuje karierę w Bolonii, gdzie zostaje astrologiem kardynała Roderyka Borgii, czyli późniejszego papieża Aleksandra VI.

W roku 1465 pojawia się w Rzymie poselstwo węgierskie w sprawie powołania Uniwersytetu w Preszburgu (dzisiejsza Bratysława). Węgrzy angażują Marcina Bylicę. Ten, od roku 1472, przez kolejnych 18 lat pełni obowiązki astrologa na dworze króla węgierskiego Macieja Korwina. Zyskuje sympatię i uznanie króla, dzięki temu otrzymuje tytuły: archidiakona w Zagrzebiu i Gorycji, plebana w Budzie, prepozyta wackiego (od miejscowości Vac) i kustosza kieleckiego. W tym czasie zdobywa również doktorat z medycyny i teologii. Od roku 1490 urząd astrologa pełni u boku Władysława Jagiellończyka.

Po śmierci Marcina Bylicy – zgodnie z testamentem – wszystkie jego przyrządy naukowe, w tym arabskie astrolabium z Kordoby z roku 1054, astrolabium i torquetum z wieku XV trafiają do Akademii Krakowskiej. Można je obejrzeć w tzw. skarbcu Kopernika na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Korzystano m.in. z: wiw.pl, przeglad.olkuski.pl, encyklopedia.pwn.pl

Foto: commons.wikimedia.org. Znaki zodiaku na globusie nieba Marcina Bylicy z Olkusza ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

POLACY DLA WĘGIER