Wikimedia Commons., linia kolejowa koło Santa Fe 1903
Linia kolejowa koło Santa Fe 1903, domena publiczna

ZDZISŁAW CELIŃSKI

Inżynier, konstruktor linii kolejowej z Buenos Aires do Santa Fe i portów rzecznych na rzece przy Gualeguaychu, nagrodzony złotym medalem od rządu Argentyny.

Ur. 1847 – zm. 6.01.1929.

Informacje o życiorysie Zdzisława Celińskiego są niestety szczątkowe.

Celiński uczestniczy w powstaniu styczniowym 1863-64. W roku 1895 wyjeżdża do Argentyny. Oddaje się studiom hydrograficznym, wysuwając propozycje wykorzystania zasobów energii wodnej dla elektryfikacji kraju.

Na przełomie wieków Zdzisław Celiński prowadzi ekspedycję naukową do zamieszkanego przez Indian terytorium Gran Chaco, mającą zbadać możliwości zagospodarowania i zasiedlenia terenu.

Zostaje dyrektorem filii Dyrekcji Żeglugi i Portów.

Działa w Rosario jako działacz polonijny.

Korzystano m.in. z: Jerzy Mazurek „Kraj a emigracja: ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego…”, en.wikipedia.org

Foto: Wikimedia Commons., linia kolejowa koło Santa Fe 1903.