Ludwik Młokosiewicz - domena publiczna
Ludwik Młokosiewicz - domena publiczna

LUDWIK MŁOKOSIEWICZ

Zoolog i botanik Kaukazu, podróżnik, odkrywca i alpinista.

Ur. 25.08.1831 w Warszawie, zm. 4.08.1909 w Dagestanie.

Od roku 1842 uczy się, wedle woli ojca – generała brygady Królestwa Polskiego, w Aleksandryjskim Korpusie Kadetów w Brześciu. Trzy lata później ojciec umiera, Ludwik decyduje się na powrót do Warszawy i kontynuowanie nauki prywatnie. W 1853 roku wstępuje do rosyjskiej armii. Decyduje się na służbę na Kaukazie, który interesował go jeszcze w czasach szkolnych. Stacjonując w Lagodechi, w południowo-wschodniej części gór, tworzy przy garnizonie park ozdobny, do którego sprowadza m.in. sekwoje, magnolie, cyprysy i brzozy. Park uznaje się z czasem za najpiękniejszy w kraju. Przy okazji rozdaje miejscowej ludności sadzonki roślin, z których powstają później słynne sady Lagodechi.

Po zakończeniu służby wyjeżdża do Persji, by badać tamtejszą faunę i florę. Wraca do Polski, gdzie… zostaje skazany na 6 lat zesłania w guberni woroneskiej, a także konfiskatę zbiorów botanicznych za domniemane „związki ze zbuntowaną ludnością Okręgu Zakatalskiego”.

Tablica upamiętniająca L. Młokosiewicza, umieszczona na budynku siedziby rezerwatu Lagodechi, aut. fot.: Avtandil, CC BY-SA 4.0
Tablica umieszczona na budynku siedziby rezerwatu Lagodechi, aut. fot.: Avtandil, CC BY-SA 4.0

Od roku 1878 aż do emerytury w 1897 r. Ludwik Młokosiewicz pełni stanowisko leśnika w Lagodechi. Postrzegany jest jako sympatyczny dziwak: chodzi boso po śniegu, kąpie się w górskiej rzece niezależnie od pogody, w domu leczy ranne zwierzęta, a w obliczu kłopotów finansowych jedzie za pieniądze ze spadku po matce do Europy, skąd wraca ze słodyczami i zabawkami dla dzieci (których ma jedenaścioro). Organizuje coroczne wyprawy do Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Algierii, Turcji, z których przywozi kolekcje nasion, motyli, suszonych roślin i sadzonek. Część znalezisk wysyła potem do muzeów w Petersburgu, Tyflisie, Warszawie, Moskwie i Paryżu. Co więcej – spod pióra Młokosiewicza wychodzi 50 publikacji przyrodniczych.

Imperatorskie Towarzystwo Geograficzne odznacza go swoim srebrnym medalem, a Paryski Instytut Aklimatyzacji – medalem złotym.

Od nazwiska Młokosiewicza nazwano cietrzewia kaukaskiego (Tetrao mlokosiewiczi) i odmianę piwonii (Paeonia mlokosewitschii).

Foto: commons.wikimedia.org