TOMASZ MŁODZIANOWSKI

Siedemnastowieczny tłumacz z języka perskiego.

Ur. 21.12.1622 pod Ciechanowem – zm. w październiku 1686 roku w Wolbromiu.

Pochodzi z drobnej szlachty, w roku 1637 rozpoczyna nowicjat u jezuitów.

Jezuici, czyli Towarzystwo Jezusowe, to zakon w Kościele katolickim, założony przez Baska, św. Ignacego Loyolę. Członkowie zakonu, ze względu na sposób działania, jak czytamy w serwisie jezuici.pl, „rozchodząc się na cały świat położyli zasługi w dziedzinie językoznawstwa, opracowując dla potrzeb misjonarzy gramatyki, m.in. języków: japońskiego, chińskiego i sanskrytu. Jezuita Wawrzyniec Hervasy Panduro przeanalizował np. 307 narzeczy malajskich i opracował 40 gramatyk, dając początek gramatyce porównawczej. ” [1]

Jednym z jezuickich misjonarzy był Mikołaj Smogulecki, opisywany w naszym serwisie, ze względu na działalność edukcyjną w zakresie matematyki i astronomii w siedemnastowiecznych Chinach.

Wracając do rzeczy – Tomasz Młodzianowski w roku 1648 odbiera święcenia kapłańskie.

Thomæ Młodzianowski […] Prælectiones Philosophicæ Sive Operum Tomus […]. T. 5, De Metaphysica, Logica, Octo Libris Physicorum, Generatione, Corruptione Et Anima, 1682, domena publiczna

Wysłany na misję w perskim Isfahanie, spędza tu dwa lata. Podczas pracy misyjnej tłumaczy na perski polskie hymny religijne.

W roku 1674 Tomasz Młodzianowski wygłasza kazanie na mszy koronacyjnej Jana III Sobieskiego. W latach 1680-1683 pełni urząd rektora kolegium jezuickiego w Poznaniu.

Zostaje pochowany w kościele Piotra i Pawła w Krakowie. Według legendy jego ciało przez 22 lata po śmierci nie ulega zmianom.

Korzystano z: audycja „Gulistan w Lechistanie, czyli o Polakach, którzy przybliżali Persję Zachodowi” TOK FM, jezuici.pl