Henryk Iwaniec

HENRYK IWANIEC

Wybitny matematyk specjalizujący się w analitycznej teorii liczb. Laureat wielu światowych nagród. Od końca lat osiemdziesiątych profesor Rutgers University w New Jersey.

Ur. 9.10.1947 w Elblągu.

Kończy elbląskie Technikum Mechaniczne, po czym studiuje królową nauk na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat broni rok po pracy magisterskiej. Trzy lata później habilituje się. Po stypendium naukowym w Pizie i stażu w Bordeaux oraz otrzymaniu tytułu profesorskiego, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Jest profesorem wizytującym w Institute for Advanced Study w Princeton, University of Michigan, a także University of Colorado Boulder. Od roku 1987 pracuje na stałe na Rutgers University w stanie New Jersey.

Henryk Iwaniec jest nagradzany zarówno za merytoryczną wartość prac naukowych jak i pracę dydaktyczną. W roku 1996 otrzymuje Medal Sierpińskiego. Pięć lat później wspólnie z Peterem Sarnakiem i Richardem Taylorem odbiera nagrodę Ostrowski Prize. Uzasadnienie jej nadania głosi, że „prace prof. Iwańca charakteryzują się wnikliwym zrozumieniem złożonych problemów oraz niedoścignioną techniką, a on sam włożył znaczący wkład w rozwój analitycznej teorii liczb, głównie form modularnych”. W 2002 roku Henryk Iwaniec zostaje uhonorowany nagrodą Frank Nelson Cole Prize Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

W roku 2006 Uniwersytet w Bordeaux nadaje mu tytuł doktora honoris causa. Laureatem Nagrody Steele’a za wkład w nauczanie matematyki Henryk Iwaniec zostaje w roku 2011. Cztery lata później wraz z Gerdem Faltingsem otrzymuje Nagrodę Shawa w dziedzinie matematyki.

Publikuje kilkaset prac naukowych w prestiżowych pismach matematycznych.

Brat bliźniak Henryka Iwańca, Tadeusz Iwaniec, również jest światowej klasy matematykiem.

Korzystano m.in. z: math.rutgers.edu, www.ams.org

Foto: Rutgers University