Henryk Skarżyński

HENRYK SKARŻYŃSKI

Lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra. Twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu. Jako pierwszy na świecie przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie stworzoną przez siebie metodą PDCI (z ang. partial deafness cochlear implantation) .

Ur. 3.01.1954 w Rosochatem Kościelnem.

Do roku 1979 studiuje na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, specjalizując się w otolaryngologii. W roku 1983 uzyskuje tytuł doktora nauk medycznych, sześć lat później natomiast – habilituje się.

Henryk Skarżyński
Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) by Prof. H. Skarżyński, aut.: Poezja, domena publiczna

W roku 1991 Henryk Skarżyński rozpoczyna w Polsce program leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, w efekcie już po roku przeprowadza pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu. Tworzy program wczesnego zakładania aparatów słuchowych u dzieci (od drugiego roku życia) z wadami słuchu. Jest autorem unikalnych na skalę światową rozwiązań z zakresu powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku, wykonywanych przez internet i telefon. Opracowuje własne narzędzia diagnostyczne, a także autorskie metody rekonstrukcji ucha środkowego i metody leczenia częściowej głuchoty. Wraz z zespołem wszczepił ogółem blisko 8000 różnego rodzaju implantów słuchowych. Posiada kilkanaście patentów. W roku 2012 zakłada Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim „Merite de l’Invention” nadanym przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii za osiągnięcia wynalazcze, Europejskim Krzyżem Zasługi Orderu Wynalazczości w Stopniu Oficerskim, Orderem ECCE HOMO, a także Medalem Pro Ecclesia et Pontifice przyznanym przez papieża Franciszka „jako dowód uznania oraz zaangażowanie w pracę na rzecz człowieka i dobra wspólnego”.

Polecamy serwis henrykskarzynski.pl – bogaty i uaktualniany na bieżąco.

Korzystano z: henrykskarzynski.pl, Wikipedia, foto: commons.wikimedia.org, fot. Adrian Tync,  Attribution-Share Alike 4.0 International

MEDYCYNA