Kazimierz Graff
Kazimierz Graff

KAZIMIERZ GRAFF

Astronom, dyrektor obserwatorium astronomicznego w Wiedniu, współzałożyciel obserwatorium Uniwersytetu Poznańskiego, konstruktor przyrządów astronomicznych, wynalazca.

Ur. 7.02.1878 r. w Próchnowie – zm. 15.02.1950 r. w Wiedniu.

Syn ziemianina Stanisława Graffa i Walentyny Rother. Uczy się w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Jest członkiem młodzieżowej organizacji niepodległościowej – Towarzystwa Tomasza Zana.

Studiuje na Uniwersytecie Berlińskim. Pracuje najpierw w obserwatorium URANIA w Berlinie  a następnie w obserwatorium w Bergedorf pod Hamburgiem. W roku 1919, czyli niedługo po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, rektor Uniwersytetu Poznańskiego Heliodor Święcicki prosi go o pomoc w zorganizowaniu uczelnianego obserwatorium astronomicznego. Proponuje mu objęcie stanowiska kierownika placówki. Graff zgadza się i przygotowuje obserwatorium, zakupuje instrumenty astronomiczne i literaturę przedmiotu. W marcu 1920 zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym. W wyniku sytuacji politycznej pod koniec roku kondycja finansowa uniwersytetu staje się opłakana. Rok później astronom rezygnuje z pełnionych funkcji i rozpoczyna nowy, sześcioletni, etap pracy w obserwatorium w Hamburgu. Bohdan Zaleski – nowy kierownik placówki w Poznaniu może liczyć na wsparcie Graffa, z czego też korzysta.

W roku 1928 profesor doktor Kazimierz Graff zostaje dyrektorem obserwatorium w Wiedniu, pozostanie na stanowisku przez kolejnych 10 lat. Pisze artykuły naukowe, prace na temat metod wyznaczania czasu i współrzędnych geograficznych przyrządami przenośnymi, a także ważny podręcznik astrofizyki Grundriss der Astrophysik. Zmodyfikowane przez Kazimierza Graffa fotometry klinowe wykorzystywane do pomiaru jasności gwiazd, pracują w wielu obserwatoriach na całym świecie. Astronom utrzymuje stały kontakt z naukowcami z Polski.

Wraz z anschlussem Austrii w roku 1938, Niemcy usuwają go ze stanowiska. Powraca na nie zaraz po zakończeniu II wojny światowej i pozostaje do śmierci w roku 1950.

Imieniem Kazimierza Graffa nazwano kratery na Księżycu i Marsie.

Korzystano m.in. z: astro.amu.edu.pl, wikipedia.

Foto: Österreichische Illustrierte Zeitung, 1928, domena publiczna.