TADEUSZ ESTREICHER

Chemik, uczeń i współpracownik Karola Olszewskiego, wieloletni profesor Uniwersytetu we Fryburgu oraz krakowskiego UJ.

Ur. 19.12.1871 w Krakowie – zm. 8.04.1952 także w Krakowie.

Pochodzi z zasłużonej dla polskiej nauki rodziny Estreicherów. Podczas studiów chemicznych na UJ zostaje doceniony przez profesora Karola Olszewskiego. Dzięki temu ma odtąd pomagać profesorowi w demonstracyjnej części wykładów. W latach 1897-99, po uzyskaniu doktoratu, dokształca się kolejno w Berlinie, Lipsku i Londynie.

Po powrocie na UJ zostaje starszym asystentem prof. Olszewskiego. Habilituje się w roku 1904.

W latach 1906-19 pracuje jako profesor chemii nieorganicznej i ogólnej oraz kierownik Zakładu Chemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu. Badania nad niskotemperaturową kalorymetrią prowadzi w specjalnie dla tego celu zorganizowanym, według jego własnych wskazówek, laboratorium kriogenicznym.

Tadeusz Kazimierz Estreicher w laboratorium, 1928, NAC, domena publiczna
Tadeusz Kazimierz Estreicher w laboratorium, 1928, NAC, domena publiczna

Po kilkunastu latach pracy w Szwajcarii wraca do Polski. Wykłada chemię na UJ oraz chemię malarską na ASP, dodatkowo pełni obowiązki dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, a w latach 1926-39 i 1945-47 – dyrektora Oddziału Farmaceutycznego UJ. Zostaje aresztowany przez Niemców w listopadzie 1939 roku, jednak już w roku 1940 prowadzi tajne wykłady z farmacji, biologii i geografii we własnym mieszkaniu.

Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Korzystano z: nkch.chemia.uj.edu.pl * Foto główne: Prof. Tadeusz Estreicher przy aparacie do skraplania powietrza wynalazku prof. Karola Olszewskiego, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.