Tadeusz Estreicher, Prof. Tadeusz Estreicher przy aparacie do skraplania powietrza wynalazku prof. Karola Olszewskiego, ze zbiorów NAC, domena publiczna
Tadeusz Estreicher, Prof. Tadeusz Estreicher przy aparacie do skraplania powietrza wynalazku prof. Karola Olszewskiego, ze zbiorów NAC, domena publiczna

TADEUSZ ESTREICHER

Chemik, uczeń i współpracownik Karola Olszewskiego, wieloletni profesor Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii oraz krakowskiego UJ.

Ur. 19.12.1871 w Krakowie – zm. 8.04.1952 także w Krakowie.

Pochodzi z zasłużonej dla polskiej nauki rodziny Estreicherów. Podczas studiów chemicznych na UJ zostaje doceniony przez profesora Karola Olszewskiego. Dzięki temu ma odtąd pomagać profesorowi w demonstracyjnej części wykładów. W latach 1897-99, po uzyskaniu doktoratu, dokształca się kolejno w Berlinie, Lipsku i Londynie.

Po powrocie na Uniwersytet Jagielloński zostaje starszym asystentem prof. Olszewskiego. Habilituje się w roku 1904.

W latach 1906-19 pracuje jako profesor chemii nieorganicznej i ogólnej oraz kierownik Zakładu Chemii Uniwersytetu we Fryburgu. Badania nad niskotemperaturową kalorymetrią prowadzi w specjalnie dla tego celu zorganizowanym, według jego własnych wskazówek, laboratorium kriogenicznym.

Tadeusz Kazimierz Estreicher w laboratorium, 1928, NAC, domena publiczna
Tadeusz Kazimierz Estreicher w laboratorium, 1928, NAC, domena publiczna

Po kilkunastu latach pracy w Szwajcarii wraca do Polski. Wykłada chemię na UJ oraz chemię malarską na ASP. Dodatkowo pełni obowiązki dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, a w latach 1926-39 i 1945-47 dyrektora Oddziału Farmaceutycznego UJ. Zostaje aresztowany przez Niemców w listopadzie 1939 roku, jednak już rok później prowadzi we własnym mieszkaniu tajne wykłady z farmacji, biologii i geografii. Przechodzi na emeryturę w roku 1947.

Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Korzystano m.in. z: nkch.chemia.uj.edu.pl

Foto: Prof. Tadeusz Estreicher przy aparacie do skraplania powietrza wynalazku prof. Karola Olszewskiego, ze zbiorów NAC, domena publiczna