Edward Habich, commons.wikimedia.org, Michel Berthau, domena publiczna
Edward Habich, Wikimedia Commons, aut. Michel Berthau, domena publiczna

EDWARD JAN HABICH, EDUARDO DE HABICH

Inżynier i matematyk, organizator szkoły inżynieryjnej w Limie.

Ur. 31.01.1835 w Warszawie – zm. 31.10.1909 w Limie w Peru.

Zaczynamy mocnym uderzeniem. Według opowieści rodzinnych, zostaje wydalony z Warszawskiego Gimnazjum Gubernialnego za spoliczkowanie dyrektora. W wieku 17 lat rozpoczyna naukę w Akademii Artylerii w Sankt Petersburgu. Uczestniczy w walkach Wojny Krymskiej, po czym wycofuje się ze służby wojskowej.

Po wojnie rozpoczyna studia w Państwowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu, mającej wówczas opinię najlepszej szkoły technicznej na świecie. Już z tytułem inżyniera powraca do Polski, by wziąć udział w powstaniu styczniowym. Wraz z bratem Gustawem tworzy oddział, który jednak szybko zostaje rozgromiony przez Rosjan. Po upadku powstania bracia opuszczają kraj i razem udają się do Francji. Edward Habich zostaje wykładowcą w paryskiej Wyższej Szkole Polskiej, później zostaje jej dyrektorem.

Wkrótce otrzymuje propozycję podpisania trzyletniej umowy z władzami Peru, według której byłby inżynierem rządowym w tym kraju. Przyjmuje ofertę i w roku 1869 pojawia się na miejscu. Podejmuje się licznych zadań inżynieryjnych, bierze udział w naprawie wysokogórskiej linii kolejowej do górniczej osady La Oroya, jest członkiem komisji redagującej regulamin Korpusu Inżynierów.

Wychodzi z propozycją utworzenia Szkoły Inżynierów. W celu zebrania kadry udaje się do Europy, gdzie zbiera wyróżniających się polskich inżynierów z emigracji. Wspólnie tworzą Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Górniczą w Limie. Ponadto Habich jest też współzałożycielem Towarzystwa Geograficznego w Limie i przewodniczącym Peruwiańskiego Stowarzyszenia Inżynierów. Redaguje pismo naukowe „Roczniki inżynierii i górnictwa Peru” i miesięcznik „Biuletyn Górnictwa, Przemysłu i Budownictwa”.

Museo de Artes y Ciencias Eduardo de Habich, prawa: Oscar Oviedo Velas, CC BY-NC 4.0
Museo de Artes y Ciencias Eduardo de Habich, prawa: Oscar Oviedo Velas, CC BY-NC 4.0

Po śmierci otrzymuje tytuł honorowego obywatela Peru, a na Plaza de Polonia staje jego pomnik. W Limie powstaje również Museo de Artes y Ciencias Eduardo de Habich.

Korzystano m.in. z: lima.msz.gov.pl, goniec.net

Foto: commons.wikimedia.org, Michel Berthau, domena publiczna

POLACY DLA PERU