EDWARD JAN HABICH

Inżynier i matematyk, organizator szkoły inżynieryjnej w Limie.

Ur. 31.01.1835 w Warszawie – zm. 31.10.1909 w Limie w Peru.

Według opowieści rodzinnych, zostaje wydalony z Warszawskiego Gimnazjum Gubernialnego za spoliczkowanie dyrektora. W wieku 17 lat rozpoczyna naukę w Akademii Artylerii w Sankt Petersburgu. Uczestniczy w walkach Wojny Krymskiej, po czym wycofuje się ze służby wojskowej.

Po wojnie rozpoczyna studia w Państwowej Szkole Dróg i Mostów w Paryżu, mającej wówczas opinię najlepszej szkoły technicznej na świecie.

Z tytułem inżyniera powraca do Polski, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Wraz z bratem Gustawem tworzy oddział, który szybko zostaje rozgromiony przez Rosjan.

Po upadku powstania bracia są zmuszeni do opuszczenia kraju – udają się do Paryża. We Francji Habich zostaje wykładowcą w Wyższej Szkole Polskiej, której później zostaje dyrektorem.

Otrzymuje propozycję podpisania trzyletniej umowy z rządem peruwiańskim, według której byłby inżynierem rządowym w tym kraju. Przyjmuje ofertę i w roku 1869 pojawia się w Peru. Podejmuje się licznych zadań inżynieryjnych, bierze udział w naprawie linii kolejowej La Oroya, jest członkiem komisji redagującej regulamin Korpusu Inżynierów.

Wychodzi z propozycją utworzenia Szkoły Inżynierów. W celu zebrania kadry udaje się do Europy, gdzie zbiera najlepszych polskich inżynierów z emigracji. Wspólnie tworzą Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Górniczą w Limie. Ponadto Habich jest też współzałożycielem Towarzystwa Geograficznego w Limie i przewodniczącym Peruwiańskiego Stowarzyszenia Inżynierów. Redaguje pismo naukowe „Roczniki inżynierii i górnictwa Peru” i miesięcznik „Biuletyn Górnictwa, Przemysłu i Budownictwa”.

Po śmierci otrzymuje tytuł honorowego obywatela Peru, a na Plaza de Polonia staje jego pomnik.

Korzystano z: lima.msz.gov.pl, goniec.net

Foto: commons.wikimedia.org, Michel Berthau, domena publiczna