Bartosz Dajnowski, rys. dla polskaswiatu.pl © Zuzanna Dec
Bartosz Dajnowski, rys. dla polskaswiatu.pl © Zuzanna Dec

BARTOSZ DAJNOWSKI, BARTEK DAJNOWSKI

Konserwator zabytków, właściciel firmy opracowującej i produkującej lasery, dzięki którym można efektywnie i bezpiecznie oczyszczać powierzchnie dzieł sztuki np. z ołowiu. Po pożarze katedry Notre Dame odpowiada na prośbę francuskich konserwatorów i wolontaryjnie zgłasza akces do prac naprawczych i rekonstrukcyjnych.

Ur. w Gdańsku.

Dorasta w Chicago. Studiuje na Uniwersytecie Delaware, następnie kończy historię sztuki i konserwację zabytków na Uniwersytecie Jagiellońskim. We Florencji uczy się w Art Centers International a w Rzymie w Loyola Rome Center. Kończy również historię sztuki i ekonomię na Uniwersytecie Northwestern. Na warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej uczy się od specjalistów techniki laserowej. Mówi po polsku, angielsku, hiszpańsku i włosku.

W Stanach Zjednoczonych wraz z żoną prowadzi firmę zajmującą się laserami i ich wykorzystaniem w technologii konserwacji zabytków. Prowadzi wykłady dla profesjonalistów zajmujących się archeologią i muzealnictwem na całym świecie. Dajnowski zajmuje się również produkcją laserów, których konstrukcję opatentował.

Na postać Bartosza Dajnowskiego trafiliśmy podczas oglądania francuskiego dokumentu obrazującego działania podejmowane przez konserwatorów po pożarze katedry Notre Dame. W wyniku tej właśnie katastrofy wszystkie ocalałe elementy katedry oraz rusztowań używanych podczas feralnego remontu pokrył pył o bardzo wysokiej zawartości ołowiu. Ołów w tej postaci jest trujący dla żywych organizmów, znacząco zatem utrudniał akcję ratujących paryski zabytek. Co więcej – zagrażał również zdrowiu mieszkańców stolicy Francji, mógł być zwiewany przez wiatr. Wówczas na prośbę prowadzących działania zabezpieczające odpowiada, co warto zauważyć – wolontaryjnie, właśnie Bartosz Dajnowski. Urządzenia i technologia, którą postanowił się podzielić, pozwoliła na usunięcie warstwy ołowiu ze wszystkich pokrytych nią powierzchni. Lasery pracowały 24 godziny na dobę.

Wcześniej firma rodziny Dajnowskich, czyli The Conservation of sculpture & objets Studio Inc restaurowała między innymi w obelisk Kleopatry w Central Parku w Nowym Jorku oraz rysunki naskalne.

Korzystano m.in. z: wesaveart.com, film „Uratować katedrę Notre Dame” UK 2020, polskifr.fr