Tadeusz Chorzelski, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0
Tadeusz Chorzelski, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

TADEUSZ CHORZELSKI

Dermatolog, jeden z twórców immunodermatologii.

Ur. 21.05.1928 w Korycinie – zm. 21.01.1999.

POCZĄTKI

Przychodzi na świat w Korycinie w 1928 roku, a jego nastoletnie lata przypadają na czas wojny. Pracuje wówczas w fabryce, jednocześnie ucząc się w liceum w Dęblinie. Jako młody chłopak marzy o karierze skrzypka, więc za zarobione w fabryce pieniądze pobiera lekcje muzyki.

Dołącza do ruchu oporu i jako partyzant bierze udział w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny trafia do Domu Dziecka w Sopocie, gdzie kończy szkołę średnią i muzyczną. Co więcej – za umiejętność gry zostaje doceniony przez premiera stypendium dla wybitnie uzdolnionej młodzieży.

Studiuje kierunek lekarski w Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie jednak wchodzi w merytoryczny konflikt z profesorem mikrobiologii. Postawa studenta robi wrażenie na profesor Stefanii Jabłońskiej, która proponuje mu dołączenie do jej zespołu dermatologów.

Po ukończeniu studiów w 1954 roku zostaje asystentem w Klinice Dermatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. W 1959 roku wyjeżdża na stypendium do Monachium, gdzie pracuje w laboratorium dermatologicznym Alfreda Marchioniniego.

KARIERA

W 1956 roku, wraz ze Stefanią Jabłońską, pisze podręcznik „Histopatologia skóry”. Podejmuje wówczas także badania z zakresu immunopatologii we współpracy z Ernstem Beutnerem z Buffalo i profesor Jabłońską. Współpraca trwa przez ponad 25 lat i owocuje licznymi odkryciami opisanymi w prestiżowych publikacjach naukowych.

W połowie lat 60. przebywa w Bostonie w Tufts University School of Medicine, gdzie zgłębia temat pęcherzycy i chorób pęcherzycowych w laboratorium Waltera Levera.

Habilituje się na podstawie pracy immunologicznej „Badania nad zjawiskiem LE”. W tym samym roku tworzy własną Pracownię Immunopatologii w Klinice Dermatologicznej w Warszawie, która szybko staje się jedną z najważniejszych ośrodków badawczych w Europie.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Chorzelskiego jest wykazanie roli przeciwciał przeciwendomyzjalnych klasy IgA w enteropatii glutenozależnej oraz wprowadzenie prostego, testu immunofluorescencyjnego, który umożliwia diagnozę i obserwację pacjentów z celiakią i opryszczkowatym zapaleniem skóry, a także umożliwia wykrycie utajonej celiakii.

W dorobku naukowym ma ponad 400 prac, publikowanych głównie w prestiżowych pismach amerykańskich, 5 monografii, 28 rozdziałów do obcojęzycznych monografii, kilka podręczników. Jest honorowym członkiem międzynarodowych towarzystw dermatologicznych w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Austrii, Norwegii, a także Meksyku. Pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Korzystano z: Reminiscences of Professor Tadeusz Chorzelski (May 21, 1928–January 21, 1999), DERMATOLOGIST OF DISTINCTION, Edited by Larry E. Millikan, MD, P115-118, January 01, 2010, pl.wikipedia.org

Foto: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0