Stefania Jabłońska, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, aut.: sasha.melnikov
Stefania Jabłońska, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, aut.: sasha.melnikov

STEFANIA JABŁOŃSKA

Wybitna lekarka-dermatolog, członkini honorowa kilkudziesięciu światowych towarzystw naukowych.

Ur. 7.09.1920 w Mohylewie (Białoruś) – zm. 8.05.2017 w Warszawie.

Jako sześciolatka przeprowadza się z rodziną do Warszawy, tam też rozpoczyna studia medyczne, kontynuuje je we Lwowie i Frunze. Po uzyskaniu tytułu lekarza w roku 1942 służy w Armii Czerwonej. Od 1944 kształci się w dziedzinie dermatologii na Wydziale Patologii Skóry Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie. Dwa lata później zostaje asystentem w Klinice Dermatologicznej w Akademii Medycznej w Warszawie. Później podobną funkcję pełni jako stypendystka WHO w University of Pensylwania w Filadelfii.

W 1951 roku Stefania Jabłońska jest już doktorem habilitowanym, trzy lata później natomiast zdobywa profesurę. W 1972 roku, jako pierwsza na świecie, formułuje hipotezę o rakotwórczym działaniu wirusów brodawczaka u chorych z rzadką chorobą genetyczną – epidermodysplasią verruciformis (EV), przy której zmiany brodawkowate przekształcają się w raka skóry. Jej badania przyczyniły się do potwierdzenia, że rak skóry może być uwarunkowany genetycznie. Dzięki temu w 1985 roku, wraz ze swoim współpracownikiem prof. Gerardem Orthem, otrzymuje prestiżową Nagrodę Roberta Rotha.

Jest autorką lub współautorką ogółem 1009 prac naukowych, publikowanych głównie na łamach anglojęzycznych czasopism. Pisze kilka monografii, tworzy podręczniki.

Jest mianowana członkiem honorowym 48 towarzystw naukowych na świecie, w tym tych najbardziej prestiżowych, jak Niemiecka Akademia Nauk „Leopoldina” czy Królewska Belgijska Akademia Nauk. W roku 1962 zostaje wybrana do dwunastoosobowego Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Ligi Towarzystw Dermatologicznych. Jest w tym gronie jedynym przedstawicielem krajów Europy Wschodniej i jedyna kobietą.

W roku 2006 nazwisko prof. Jabłońskiej trafia do Złotej Księgi Nauki Polskiej, a w roku 2010 także do Złotej Księgi Nauk Medycznych.

Umiera w 2017 roku w Warszawie, spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Korzystano z: polsatnews.pl, termedia.pl

Foto: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, aut.: sasha.melnikov

MEDYCYNA