Bronisław Rymkiewicz
Bronisław Rymkiewicz

BRONISŁAW RYMKIEWICZ, BRONISLAU RYMKIEWICZ

Inżynier, budowniczy wielkich obiektów technicznej infrastruktury Brazylii.

Ur. 14.11.1849 na Kowieńszczyźnie – zm. 18.08.1907 w Londynie.

W roku 1892 Bronisław Rymkiewicz rozpoczyna pracę nad modernizacją portu w Manaus nad Amazonką. Jego firma (której siedziba znajduje się w Sao Paulo) buduje strefę celną, kamienne platformy i ruchome, unoszące się na wodzie nabrzeża.

Port w Manaus po modernizacji umożliwiającej jego dostępność bez względu na poziom wody w rzece, Instituto Durango Duarte, kolekcja João Bosco

Następnie, w latach 1898-1899 zajmuje się budową linii kolejowej z Rio de Janeiro do Sao Paulo jako naczelny inżynier. Od roku 1900 pełni funkcję głównego budowniczego pływającego portu dla statków pełnomorskich w Manaus, przystosowanego do wysokich wahań poziomu wody. Port ten staje się najważniejszym ówczesnym portem załadunku kauczuku, a Manaus przeżywa czasy świetności.

Do dziś nie przetrwało wiele informacji o Rymkiewiczu. W swoich „Wspomnieniach” Wojciech Kossak nazywa go swoim osobistym przyjacielem.

Korzystano m.in. z: finanse.wp.pl, „Revista de Semana” (RJ) 1942, ed.25, „Brodowski, Rymkiewicz e Mailaski – Tres etapas de progresso”

Foto: „Revista de Semana”  (RJ) 1942, ed.25

POLSKA ŚWIATU – BRAZYLIA