ANDRZEJ PRZEWODOWSKI

Inżynier, projektant dróg i mostów na obszarze Brazylii.

Ur. 1799 – zm. 1879.

Andrzej Przewodowski czynnie uczestniczy w powstaniu listopadowym, po jego upadku zmuszony jest do emigracji. Początkowo pracuje w Anglii przy budowie pierwszego tunelu pod Tamizą. W roku 1839 osiedla się w stanie Bahia w Brazylii, by podjąć pionierskie w tym regionie prace geologiczne. W ciągu kolejnych lat projektuje i wznosi wiele budowli i mostów. Wśród tych realizacji wyróżniają się most na rzece Paraguaçu, port w mieście Salvador i kanał Ilheus.

Odkrywa złoża ropy naftowej na obszarze Recôncavo Baiano. Wyniki badań Andrzeja Przewodowskiego upublicznione zostają dopiero w roku 1885 w Rio de Janeiro, czyli już po śmierci inżyniera.

Korzystano z: jerzyrnowak.blogspot.com, „Kraj a emigracja” Jerzy Mazurek, „Polonii brazylijskiej obraz własny: zapiski emigranta (2007-2010)” Zdzisław Malczewski, „Polacy dla Brazylii” Marka Makowskiego i Jerzego Mazurka

Foto: XIX-wieczna rycina przedstawiająca parce przy drążeniu pierwszego tunelu pod Tamizą, commons.wikimedia.org

INŻYNIERIA