Alicja Puścian, rys. © Zuza Dec
Alicja Puścian, rys. © Zuza Dec

ALICJA PUŚCIAN

Neurobiolożka behawioralna, laureatka wielu światowych nagród, popularyzatorka nauki.

Studiuje najpierw psychologię behawioralną, a następnie biologię molekularną na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku z wyróżnieniem kończy szkołę doktorską w Instytucie Nenckiego PAN, z którym jest związana do dziś.

Zajmuje się przede wszystkim badaniem relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem w kontekście emocji, motywacji i interakcji społecznych. Bazuje na psychologii, biologii i analizie behawioralnej.

W trakcie studiów doktorskich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN projektuje system Eco-HAB, służący do automatycznej oceny zachowania zwierząt laboratoryjnych. Dzisiaj wykorzystywany jest w laboratoriach w Europie i Ameryce Północnej.

Jako naukowiec wizytujący pracuje w jednym z czołowych szwajcarskich instytutów badawczych – Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research oraz w amerykańskim Yale University. W USA bada dynamikę zmian aktywności neuronalnej towarzyszącej kształtowaniu zachowania, w konsekwencji tych badań odbiera nagrodę Brown-Coxe Award.

Jest autorką prac naukowych dotyczących roli plastyczności neuronalnej przy autyzmie i depresji, publikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych, m.in. „Molecular Psychiatry”, „Cell Reports” i „eLife”.

Alicja Puścian angażuje się w działania prorównościowe i mentoringowe. Działa m.in. dla organizacji Women in Science na Uniwersytecie Yale, w Instytucie Nenckiego, tworzy również filmy edukacyjne dla polskiego oddziału Khan Academy.

Jest laureatką Nagród Młodego Naukowca Roku Polskiego Towarzystwa Badań nad Układem Nerwowym i European Brain and Behaviour Society oraz Fulbright STEM Impact Award, a także wyróżnień od m.in. International Brain Research Organization, Institute of Electrical and Electronics Engineers i European Science Foundation. Należy do wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. Federation of European Neuroscience i amerykańskiego Society for Neuroscience.

Korzystano m.in. z: poznan.pan.pl, wyborcza.pl, fullbright.edu.pl