ALEKSANDRA FAUCHER

Pianistka, działaczka społeczna, filantropka.

Ur. 22.01.1812 w Warszawie – zm. 5.05.1905 w Paryżu.

W lipcu roku 1834 jest druhną na ślubie Celiny Szymanowskiej i Adama Mickiewicza.

W roku 1837 wychodzi za Leona Fauchera, czyli ministra spraw wewnętrznych Francji. Dzięki temu trafia do francuskiej elity. Swoją pozycję wykorzystuje tworząc przytułki dla starców i sierot, również emigrantów polskich, a także prowadząc Towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich w Paryżu.

Jest uczennicą Fryderyka Chopina, który dedykuje jej mazurek sztambuchowy B-dur.

Pochowana została na paryskim cmentarzu Pere-Lachaise, w kwaterze 26, NW.