RAFAŁ LEMKIN

Prawnik-karnista, twórca pojęcia „ludobójstwo” i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, siedmiokrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla.

Ur. 24.06.1900 w miejscowości Bezwodne (dzis. Ukraina) – zm. 28.08.1959 w Nowym Jorku.

KRAKÓW, LWÓW

Zaraz po ukończeniu gimnazjum w Białymstoku służy w jednostkach sanitarnych przy Armii Polskiej. Już jako nastolatek porozumiewa się w dziesięciu językach. Od roku 1919 jest studentem Wydziału Prawa i Administracji UJ, dwa lata później przenosi się na uczelnię lwowską. W czasie studiów pisze pierwsze prace naukowe i wraz z Tadeuszem Kochanowiczem tłumaczy na język polski Kodeks karny republik sowieckich. W roku 1926 uzyskuje tytuł doktora prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

HEIDELBERG, BERLIN, PARYŻ

Studiuje filozofię na Uniwersytecie w Heidelbergu, kontynuuje naukę w Berlinie i Paryżu.

Po studiach pracuje w Komisji Kodyfikacyjnej RP jako referendarz Sekretariatu Generalnego Komisji Kodyfikacyjnej.

POLSKA, SZWECJA, USA

Po uzyskaniu aplikacji sądowej zostaje podprokuratorem w Sądzie Okręgowym w Brzeżanach, a wkrótce później prokuratorem Sądu Okręgowego w Warszawie. W roku 1934 rezygnuje z urzędu i rozpoczyna działalność adwokacką.

Uczestniczy w wielu międzynarodowych konferencjach, na których postuluje prawne uregulowanie kwestii reakcji na wojenne barbarzyństwo.

W roku 1940 przedostaje się do Szwecji, gdzie wykłada prawo na uniwersytecie, rok później wyjeżdża do USA, by pełnić funkcję doradcy Bureau of Economic Warfare, Foreign Economic Administration i Departamentu Wojny.

Lemkin Summitt, 2018, aut. fot.  Enough Project, CC BY-NC-ND 2.0
Lemkin Summitt, American University, Washington, D.C.2018, aut. fot. Enough Project, CC BY-NC-ND 2.0
„GENOCIDE”, PROCESY NORYMBERSKIE

Swoją najważniejszą książkę poświęconą tematyce pojęcia ludobójstwa, czyli „The Axis Rule in Occupied Europe”, Rafał Lemkin pisze w latach 1942-43.

W procesach norymberskich pełni rolę doradcy Roberta H. Jacksona – głównego oskarżyciela z ramienia USA. Następnie zostaje konsultantem Komitetu Prawnego ONZ i współtworzy wstępny projekt Konwencji w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa podpisanej 9 grudnia 1948 roku.

Później, w latach 1948-51, wykłada prawo międzynarodowe na Yale University. W międzyczasie odbiera kubański Krzyż Wielki Orderu Carlosa Manuela de Céspedes. Jest siedmiokrotnie zgłaszany jako kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla. W 1955 zostaje odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Pochowany na Mt. Hebron Cementary w nowojorskiej dzielnicy Queens.

Korzystano z: jonaszdrobniak.blox.pl, pl.wikipedia.en, 100latadwokatury.pl.