Liliana Lubińska

LILIANA LUBIŃSKA

Wybitna neurobiolog, autorka badań dowodzących istnienia transportu aksonalnego, członkini honorowa IBRO.

Ur. 14.10.1904 w Łodzi – zm. 19.11.1990 w Warszawie.

Studia rozpoczyna na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie decyduje się na przeniesienie na paryską Sorbonę. W 1927 roku otrzymuje stanowisko młodszej asystentki w Zakładzie Fizjologii Ogólnej u profesora Louisa Lapicque’a. W 1932 roku otrzymuje stopień doktora dzięki pracy nad odruchem językowo-szczękowym. Poza najwyższym wyróżnieniem od uczelni, dostaje za nią także nagrodę im. Coëmme Paryskiej Akademii Medycznej.

Powraca do Polski i podejmuje pracę w Instytucie Nenckiego, w Zakładzie Fizjologii, gdzie prowadzi badania nad mechanizmem obwodowego działania magnezu na zmiany pobudliwości nerwowo-mięśniowej.

W 1939 roku wraz z mężem próbuje uciec z Polski do Anglii. Trafia jednak do Związku Radzieckiego, gdzie poznaje profesora Iwana Pawłowa, który pomaga jej zdobyć posadę w Zakładzie Fizjologii Instytutu Medycyny Eksperymentalnej w Suchumi. W Suchumi spędza całą wojnę. Poświęca się głównie badaniom mechanizmów procesów regeneracyjnych po uszkodzeniu nerwów obwodowych.

W 1945 roku wraca z mężem do Polski i wraz z grupą byłych pracowników Instytutu Nenckiego rozpoczyna starania o jego reaktywację. Warszawska siedziba Instytutu nie przetrwała wojny, więc instytucja odradza się w Łodzi. Profesor Lubińska podąża za Instytutem, przeprowadza się i podejmuje pracę w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 50. profesor Liliana Lubińska prowadzi rozległe badania nad aksoplazmą. Pojęcie transportu aksonalnego pojawia się już w XIX wieku, jednak dopiero badania Polki udowadniają jego istnienie. W późniejszych latach dowodzi także dwukierunkowości transportu aksonalnego.

Jej badania stanowią podstawę dla wielu kolejnych odkryć w dziedzinie neurobiologii.

Jest autorką w sumie ponad 80 prac naukowych i niekwestionowanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie neurobiologii.

Korzystano z: ptbun.org.pl

Foto: commons.wikimedia.org

MEDYCYNA